Kansainvälistä viestintää käännöstoimiston silmin

Translatum Oy

Kirjoittajan viimeisimmät blogiartikkelit

Ihmis- ja konekäännöksen välistä kuilua kurotaan neuroverkoin

Posted by Translatum Oy | 30.3.2017

Koneet tulevat.png

 

Koneet tulevat ja kääntävät kieltä, siinä missä ne myös kirjoittavat uutisjuttuja, ajavat autoa, tekevät lääketieteellisiä diagnooseja ja säveltävät musiikkia. Sitä ei tarvitse epäillä. Kyse on enää siitä, mitä kieliä, millaisia tekstejä ja miten hyvin ne milläkin aikataululla oppivat kääntämään.

Olemme saaneet lukea, että konekääntämisen – kuten muidenkin tekoälysovellusten – kehitys perustuu neuroverkkoihin ja koneoppimiseen. Mitä se selväkielelle kääntäen tarkoittaa? Entä milloin voimme odottaa koneen kääntävän sujuvasti myös suomea?

Käännösäly oppii esimerkin voimalla

Neuroverkot ovat tietokoneisiin ohjelmoituja rakenteita, jotka kykenevät oppimaan niille esiteltyjen aineistojen lainalaisuuksia. Neuroverkot jäljittelevät ihmisaivoja: ne koostuvat neuroneista eli tiedonkäsittely-yksiköistä sekä synapseista eli näiden yksiköiden välisistä yhteyksistä. Neuroverkkojen oppiessa asioita yksiköiden välisten yhteyksien voimakkuus muuttuu.

Ihmisen tavoin neuroverkko oppii esimerkin voimalla. Käännösälyn tapauksessa tämä tarkoittaa sitä, että kun järjestelmälle kerrotaan yhden lauseen käännös kielestä toiseen, se osaa tämän perusteella päätellä miljoonien vastaavien rakenteiden käännökset molempiin suuntiin. Toisaalta neuroverkko voi oppia kääntämään myös sellaisia kielipareja, joiden käännöksiä sille ei ole esitelty. Tässä se käyttää epäsuorasti muista kielipareista oppimaansa tietoa.

Sanotaan, että kääntäjän työssä kolme olennaisinta tekijää ovat konteksti, konteksti ja konteksti. Juuri kyvyttömyys tulkita kontekstia onkin tähän mennessä tehnyt käännöskoneista melko hyödyttömiä. Niillä ei ole ollut keinoja tunnistaa useista mahdollisista käännösvastineista juuri sitä, joka on kulloiseenkin käyttöyhteyteen sopiva.

Neuroverkoilla on kuitenkin potentiaalia oppia käyttämään kontekstia vihjeenä ihmiskääntäjän tapaan. Silloin ne pystyvät tekemään ratkaisunsa sen perusteella, millaisia asioita tekstiympäristössä käsitellään.

Konekääntämisen kehitys keskittyy isoihin kieliin

Neuroverkkoihin perustuva kääntäminen vaatii tietokoneilta siksi paljon suorituskykyä, että käytännön sovelluksia on saatu odottaa melko pitkään. Nyt niitä kuitenkin on alkanut ilmestyä.

Neurokäännöstekniikkaa kehittävät tällä hetkellä ainakin Google, Microsoft, Kantan ja Lilt. Yleisesti edistyneimpänä pidetään ensiksi mainitun GNMT (Google Neural Machine Translation) -järjestelmää; toisaalta muiden toimijoiden erilaisia tekniikoita yhdistelevissä ratkaisuissa on niissäkin omat hyvät puolensa erityisesti ammattikäyttöä ajatellen.

Google ilmoitti GNMT-järjestelmänsä julkaisusta vuoden 2016 lopulla. Tämä järjestelmä pystyy tulkitsemaan kokonaisia lauseita sen sijaan, että se pilkkoisi tekstin pienempiin osiin ja tarjoaisi niiden käännöksiä. Uuden systeemin tuottamien käännösten kielioppi on aiempaa luonnollisempaa. Vaikka ihmiskääntäjän työtä vastaavaa jälkeä ei edelleenkään luvata, virheiden määrän kerrotaan vähentyneen 55–85 prosenttia tärkeimmissä kielipareissa. Englannin lisäksi mukana ovat tässä vaiheessa ranska, saksa, espanja, portugali, kiina, japani, korea ja turkki.

Entä suomi? Suomen kieli ei ole rakenteeltaan helpoimmasta päästä, mikä tietysti osaltaan hidastaa sen konekäännöskehitystä. Ehkä sitäkin suurempana kantona kaskessa on kuitenkin kielemme puhujien vähäisyys. Pieni kielialue tarkoittaa pientä markkina-aluetta –  ja niin kauan kuin käännösteknologioiden kehitys ohjautuu taloudellisin motiivein, Suomi ja suomi eivät varmastikaan ole ykköskohteita.

Siihen, että kone kääntää suomea sujuvasti, on arvioitu kuluvan vielä useampia kymmeniä vuosia. Pikaratkaisuksi suomen kääntämiseen neuroverkkotekniikasta ei siis taida olla. Tulevaisuuden teknologioiden rantautumista kieli- ja käännösalalle on yhtä kaikki kiehtovaa seurata.

Ja kuka tietää: ehkä tilanne muuttuu nopeammin kuin arvaammekaan. Kehitys ei ole lineaarista, joten vaikka nykytilanteen saavuttaminen kesti 60 vuotta, tulevina vuosina kehitystä voi tapahtua enemmän kuin kuluneina vuosikymmeninä yhteensä.

 

Lue myös aiemmat käännösteknologiaa käsittelevät juttumme:

Kissat, pässit ja pätevät käännöstermit

Posted by Translatum Oy | 25.1.2017

 

Kääntämisessä termeihin ja käsitteisiin on kiinnitettävä erityistä huomiota – useistakin syistä. Aivan omanlaistaan asiantuntemusta ja tiedonhakutaitoa tarvitaan käännettäessä erikoisalan tekstejä kielestä toiseen, mutta yleiskielisenkin tekstin käsitteiden kääntämisessä on näkökulmia, joita ei välttämättä heti tule ajatelleeksi.

 

viestinnän perusedellytys on ymmärrettävyys

Tekstin teema eli se, mistä aiheesta tekstissä puhutaan, rakentuu usein termien ja käsitteiden ympärille. Siksi ne ovat ymmärrettävyyden kannalta erityisen tärkeitä. Jos jokin tekstin avainkäsitteistä on käännetty yksiselitteisen väärin, koko tekstin merkitys jää pahimmillaan hämärän peittoon.

Sanakirjoista on toki käännettäessä apua, mutta niistäkään käännöstä ei auta valita umpimähkään. Vaikka sanalla forensic on muiden muassa merkitys ’oikeusopillinen’, forensic analysis ei suinkaan tarkoita oikeustieteellistä vaan rikosteknistä analyysia. Jos ensin mainittu käännös vieläpä päätyy otsikkoon, koko tekstin tulkinta lähtee hakoteille jo ensi metreillä. 

Entä sitten tämän kirjoituksen otsikko? Tekniikan termit voivat olla joskus maallikon näkökulmasta yllättäviäkin – esimerkiksi torninosturin vaunua kutsutaan ammattislangissa joskus kissaksi. Sitä vastoin puhtaasta käännösvirheestä oli kyse tapauksessa, jossa hydraulipumpusta puhuttaessa ram oli käännetty männän sijaan pässiksi.

 

Älä anna käännöksen nakertaa uskottavuutta

Pässiesimerkki on tietysti äärimmäinen. Kuitenkin myös pienemmän mittaluokan käännösvirheet tai epätäsmällisyydet voivat vahingoittaa yrityksen toimintaa rapauttamalla sen uskottavuutta.

Siksi on olennaista, että käännettäessä keskeiset termit tunnistetaan ja niille valitaan sopiva vastine. On esimerkiksi tiedettävä, milloin audit ei ole mikä tahansa tarkastus tai katselmus vaan määrämuotoinen arviointi, auditointi. Ja huomattava, että junassa brake shoe ei olekaan jarrukenkä, vaan jarrutönkkä.

Yrityksen viestinnän on vakuutettava asiakkaat siitä, että sen edustajat tietävät, mistä puhuvat. Siksi on tärkeää varmistaa, että asioista käytetään alalle vakiintuneita nimityksiä kaikessa ulospäin tarkoitetussa viestinnässä, myös käännösteksteissä. 

 

Löytyvätkö tekstisi netistä?

Useimmat yritykset ja tuotteet ovat epäilemättä verkossa – mutta löytyvätkö ne sieltä niillä hakusanoilla, joita potentiaaliset asiakkaat hakukoneeseen naputtelevat?

Löydettävyyden varmistamiseksi on hyvä, jos esimerkiksi verkkokaupan tuotekuvauksia käännettäessä suodaan ajatus tai pari myös sille, millaisia sanoja asioista oikeassa elämässä käytetään. Vaikka työkalun virallinen nimitys sanakirjan mukaan on ruuvitaltta, käytännössä sitä kutsutaan tavallisemmin ruuvimeisseliksi.

Toisaalta valittaessa glove-sanan käännösvastinetta työvaateaiheiseen tekstiin voidaan miettiä, etsisikö työmies tai -nainen käsiensä suojaksi todennäköisimmin käsineitä, sormikkaita, hansikkaita vaiko ehkä hanskoja.

Verkkosivukäännöksiä voidaan myös hakukoneoptimoida kääntämisen yhteydessä; jos asia on ajankohtaista, kysy lisää.

 

Kielenkäyttö brändinrakentajana

Synonyymien eli useiden samaa tarkoittavien sanojen käyttö voi verkkotekstien tapauksessa parantaa löydettävyyttä. Joskus kuitenkin yhtenäistä yritys- tai tuotekuvaa halutaan rakentaa kaikilla rintamilla, myös kielenkäytön ja sanaston tasolla. Silloin karsitaan variaatiota ja pyritään johdonmukaisuuteen. Systemaattisesti tehtynä tämä voi tarkoittaa tyylioppaiden ja termistöjen luomista.

Trendikkyyttä tavoitteleva aamiaistuotteita markkinoiva yritys voi esimerkiksi linjata, että sen tuotetta kutsutaan kaikissa yhteyksissä granolaksi eikä muromysliksi, vaikka kyseessä on käytännössä sama asia.

Yksittäisten termien sijaan viestintäohjeissa voi myös painottua yleisen äänensävyn huomioiminen. Jos yritys haluaa esiintyä helposti lähestyttävänä, sen käyttämän kielen on oltava rentoa. Silloin vaikkapa sanan web luonteva suomennos on netti tai joskus verkko, harvemmin WWW tai Internet.

 

Miten varmistaa oikeat käännöstermit?

 • Käytä ammattikääntäjää! Hän pystyy arvioimaan pätevästi, millainen termi mihinkin yhteyteen kannattaa valita.
 • Kun käännöksiä tehdään toistuvasti, varmista että työssä hyödynnetään käännösmuisteja. Se auttaa ylläpitämään yhtenäisyyttä tekstien sisällä ja välillä.
 • Tee yhteistyötä kääntäjän kanssa, jos hän ottaa yhteyttä tarkistellakseen käännöstermien sopivuutta. Yhteistyö takaa parhaat tulokset.
 • Jos organisaatiosi on laatinut tyyliohjeita tai sanastoja, ne kannattaa mahdollisuuksien mukaan antaa tiedoksi myös kääntäjälle. Myös vapaamuotoisempi ohjeistaminen kannattaa.

Käännösalan kehityksen keskiössä on asiakas

Posted by Translatum Oy | 1.12.2016

 

Teknologian kehittyminen muuttaa tulevaisuudessa kaiken työn luonnetta, eikä käännösala ei ole poikkeus. Kehitys ei kuitenkaan voi tapahtua alan sisäisten motiivien ohjaamana saati teknologian itsensä ehdoilla, vaan sen suunnan määräävät asiakaskunnan toiveet ja tarpeet. Esimerkiksi kieli- ja käännösteknologian merkitys onkin siinä, miten se auttaa palveluntarjoajia vastaamaan vallitsevaan ja tulevaan kysyntään.

Mitä tämä sitten merkitsee käännöstoimijoille tämän päivän näkökulmasta? Tämä pohdinta perustuu omien näkemystemme ja kokemustemme ohella marraskuussa 2016 järjestetyn Kielityön tulevaisuus -seminaarin puheenvuoroihin. Seminaarissa puhuivat EUATC:n puheenjohtaja Rudy Tirry, Lingsoftin käännösyksikön operatiivinen johtaja Maria Leinonen, Synblen operatiivinen johtaja Jari Herrgård sekä Delinguan kääntäjä Kristiina Ådahl.

 

Isojakin käännöskokonaisuuksia nopealla aikataululla

Elämme mobiilissa maailmassa, jossa asioiden odotetaan tapahtuvan yhä nopeammin. Tämä tempon kiihtyminen näkyy kaikkialla työelämässä, ja sen myötä käännöksetkin tarvitaan usein käyttöön aiempaa tiiviimmällä tahdilla.

Isojen käännöskokonaisuuksien toimittaminen nopeasti vaatii käytännössä niiden jakamista usean eri kääntäjän käännettäväksi samaan aikaan. Tämä on vauhdittanut uusien toimintatapojen luomista ja toisaalta työkalujen kehittämistä näiden prosessien tueksi.

– Jaettu käännösprojekti edellyttää onnistuakseen oikeanlaisia prosesseja, pitkälle integroituja työkaluja, tehokasta viestintää ja toimivaa ohjeistusta, kertoi Jari Herrgård Kielityön tulevaisuus -seminaarissa. Myös Kristiina Ådahlin mukaan työkalujen, kuten muistien ja sanastojen, merkitys korostuu laajoissa jaetuissa projekteissa, kun yhtenäisyyden ylläpitoon on käännöstiimin koon takia kiinnitettävä erityishuomiota.

Jaettujen projektien parissa työskentelemiseen soveltuvat erityisen hyvin pilvipohjaiset sovellukset, joita käytetään myös käännöstoimisto Translatumissa. Näiden työkalujen etuna on tietojen automaattinen, reaaliaikainen päivittyminen: kaiken projektin parissa tehdyn työn hedelmät ovat heti tuoreeltaan kaikkien tiimin jäsenten poimittavissa. Tämä edistää samaan aikaan sekä nopeutta että laatua.

Aihetta käsitellään myös aiemmassa artikkelissamme Työelämän uudet tavat ja tahti vaativat käännösalan työkaluilta uudistumista.

 

Toimitetaan sitä, mitä tarvitaan

Herkkyys asiakkaan tilanteelle tilausvaiheessa on käännöspalveluiden tarjoajalle ratkaisevan tärkeää. – Käännösalalla on välttämätöntä lähteä asiakkaan tarpeista. Se voi tuntua itsestäänselvältä kaikilla toimialoilla, mutta ei sitä ole, sanoi Jari Herrgård. Hän viittasi tässä LVI-alalla pitkään vallinneeseen tilanteeseen, jossa kerrostalon putkiremontti on voinut kestää kolmekin kuukautta hankaloittaen merkittävästi talon asukkaiden elämää.

Tällainen ei ole käännösalalla vaihtoehto, vaan tarjouspyynnön vastaanottajan on kyettävä tunnistamaan asiakkaan kulloinenkin tarve ja vastattava siihen. Joskus se tarkoittaa aikataulun priorisoimista sisällön viimeistelyä tärkeämmäksi, ja tässä voivat tulla esiin yllä mainitut jaettuihin projekteihin liittyvät kyvyt ja resurssit. Toisinaan taas asiakkaalle on nimenomaan tärkeää käännöksen sisältö, sujuvuus ja oikea sävy. Silloinkin käännöstoimistossa on osattava valita käännöstyöhön juuri ne oikeat tekijät ja ohjeistettava heidät oikein.

 

Automaatio tuottaa aikasäästöä

– Teknologiat itsessään eivät ole tärkeitä, vaan niiden merkitys on siinä arvossa, jota ne pystyvät asiakkaan prosesseissa tuottamaan, muistutti Maria Leinonen puheenvuorossaan ja kehotti edelleen pohtimaan, miten kieliteknologiat voivat tehostaa kielipalvelujen tuotantoa.

Käännösalalla tulevaisuuden kieliteknologioilla viitataan tyypillisimmin konekääntämiseen. Aivan viime aikoina sen kehitys onkin ottanut aimo harppauksen, kun Google julkaisi uusimman, neurokonekäännöstekniikkaa käyttävän Translate-ohjelmistonsa. Uuden menetelmän avulla virheiden määrää on voitu vähentää jopa 85 prosenttia palvelun tärkeimmissä kielipareissa.

Kelvollisia konesuomennoksia saamme vielä odottaa. Teknologia voi kuitenkin tuottaa käännöspalveluissa arvoa myös muilla tavoin, kuten kuromalla kiinni eri työvaiheissa esiintyvää väljyyttä. Yksi esimerkki tästä on Translatumin automaattinen tilausjärjestelmä, jonka hyödyistä voi lukea artikkelista Translatumin sähköinen tilaus tuottaa aikasäästöä Differolle. Tilausjärjestelmä perustuu käännöstenhallintajärjestelmä Navitepiin, johon voi tutustua täällä.

 

Käännöstoimistojen palveluvalikoima monipuolistuu

Viestinnän digitalisoituminen on avannut käännösalan toimijoille uudenlaisia mahdollisuuksia. Asiakkailta tuleva kysyntä sekä kilpailuasetelmien tiivistyminen ohjaakin käännöspalveluiden tarjoajia ottamaan valikoimaansa uudenlaisia palveluita.

Käännös- ja kielialan osaaminen niveltyy luontevasti lähialojen, kuten verkkoviestinnän ja digimarkkinoinnin, palveluiden tuottamiseen. Seminaarin pääpuhujan Rudy Tirryn mukaan esimerkkejä käännöstoimistojen uusista palveluista voivat olla monikielisten sisältöjen hakukoneoptimointi sekä verkkosivujen ja muiden verkkopalveluiden sisällön hallinnointiin liittyvät tehtävät. Lisähyötyä asiakkaalle tuovat käännöstoimistojen laajat kansainväliset verkostot ja resurssit.

Palvellakseen asiakkaitaan mahdollisimman kattavasti myös Translatum tarjoaa käännösten hakukoneoptimointiin ja nettisivujen käännössisällön käsittelyyn liittyviä palveluita. Ja jos kaipaat jotain, mitä emme vielä tarjoa, ota yhteyttä – katsotaan, miten se parhaiten onnistuisi!

Käännöstekstin tarkistaminen on asiantuntijatyötä

Posted by Translatum Oy | 26.10.2016

Kun asiakas tilaa käännöstyön käännöstoimistosta, hintaan kuuluu usein itse käännöksen lisäksi toisen kieliammattilaisen tekemä tarkistus. Tätä työvaihetta voidaan hieman sisällöstäkin riippuen nimittää oikoluvuksi, korjausluvuksi, kielenhuolloksi, kielen- tai tekstintarkistukseksi, editoinniksi tai revisoinniksi.

Millaista lisäarvoa tämä toinen työvaihe tuo käännökseen? Entä miten ammattilaisen tekemä editointi eroaa siitä, että tekstin kävisi läpi joku muu kohdekielen osaaja?

 

Tekstintarkistus käännöslaadun tekijänä

Joskus on kysytty, miksi tarvitaan erillinen tarkistusvaihe – eivätkö toimiston käyttämät kääntäjät osaa hommaansa, jos heidän työnsä jälki joudutaan tarkistamaan?

Kyse ei ole lainkaan tästä, vaan toisen henkilön tekemä tekstintarkistus on muodostunut käännösalalla standardiksi, ja sen on todettu yleisesti parantavan käännösten laatua. Kuten kerromme artikkelissamme Miten valita käännöstoimisto tai muu käännöspalveluiden toimittaja?, tätä tarkistusvaihetta voi käyttää myös käännöstoimiston valintakriteerinä.

Kääntäjä toki itsekin tarkistaa käännöksensä, mutta vielä parempi lopputulos saadaan, kun toinen kieliasiantuntija käy tekstin läpi tuorein silmin omasta näkökulmastaan. On nimittäin helppoa sokeutua oman tekstin puutteille, jotka toinen silmäpari taas saattaa havaita nopeastikin.

Tarkistusvaiheen sisällyttäminen käännösprosessiin edistää toiminnan laatua yleisemminkin. Kääntäjien toimittama laatu paranee, kun he saavat palautetta teksteistään. Tämä tosin edellyttää työnkulkua, jossa tarkistettu teksti muutosehdotuksineen palaa vielä kääntäjän nähtäväksi ja hyväksyttäväksi. Esimerkiksi käännöstoimisto Translatumissa näin toimitaan.

Toisiaan täydentäviä vahvuuksia

Etenkin erikoisalojen tekstejä käännettäessä on tärkeää, että kääntäjä tuntee alaa ja sen termistöä. Useimmat asiatekstikääntäjät ovatkin erikoistuneet kääntämään tiettyjen alojen tekstejä.

Käännöksen täsmällisyyden kannalta on etu, jos kääntäjä tietää voivansa keskittyä merkityssisältöjen välittymiseen ja ilmaisun sujuvuudesta ja pintatason viimeistelystä huolehditaan erillisessä tarkistusvaiheessa. Vaikka myös kääntäjä toki on kohdekielen ammattilainen, hänen ei ole järkevää käyttää loputtomasti aikaa sellaisten asioiden viilaamiseen ja tarkisteluun, jotka ovat selkeästi kielenhuoltajan kenttää.

Kaksikielisten sisältöjen hallintaa

Käännösten kielenhuolto on jossakin määrin erilaista kuin suoraan kohdekielellä kirjoitettujen tekstien tarkistaminen. Käännöstoimisto Translatumissa tämä työvaihe tehdään mahdollisuuksien mukaan ns. vertailevana tarkistuksena, jossa käännöstä verrataan lähdetekstiin ja tarvittaessa korjataan sen sisällöllistä tarkkuutta.

Tutkimuksissa on ehkä hieman yllättävästikin todettu, että vertaileva tarkistus parantaa myös tekstin luettavuutta ja  kieliopinmukaisuutta tehokkaammin kuin pelkästään kohdetekstiin kohdistuva tarkistus. Yhtenä syynä saattaa olla se, että kun tarkistaja löytää käännöksestä epäselvästi ilmaistun kohdan, korjausta tai parannusta voi olla helpompi ehdottaa, kun tulkinnan tukena on alkukielinen teksti. Tämä kuitenkin edellyttää kielenhuoltajalta kielitaitoa, jotta hän ymmärtää lähdetekstin sisällön.

Nykyään asiatekstien käännökset tehdään lähes poikkeuksetta käännöstyökaluja käyttäen. Vertaileva tarkistus tehdään joko käännösohjelmassa itsessään tai sitten käännöstyökalun tuottamaan kaksikieliseen Word-asiakirjaan, jonka näkymä saattaa poiketa tavanomaisesta tekstiasiakirjasta hyvinkin paljon. Joka tapauksessa vaatii jonkin verran opettelua, ennen kuin käännöstyökalun segmentoiman tekstin lukeminen ja muokkaaminen alkaa olla sujuvaa.

Ammattimaisuuden tuomaa tehokkuutta

Kun tarkistustyö annetaan kokeneen ammattilaisen tehtäväksi, voidaan luottaa siihen, että teksti käsittelyssä paranee. Ammattilaisella kielenhuollon rutiinit ja perusasiat ovat selkärangassa, minkä lisäksi hän tietää, mistä nopeasti ja luotettavasti löytää sellaisen kielenhuoltotiedon, jota ei kannata säilöä pitkäkestoisessa muistissa.

Asiansa tunteva kielenhuoltaja myös pidättäytyy tekemästä muita kuin tarpeellisia muutoksia. Puhtaasti makuasioihin perustuvien muutosten tekeminen vie turhaan aikaa niin editointivaiheessa kuin korjauksia läpikäytäessäkin. Toisaalta esimerkiksi vanhentuneeseen tai muutoin virheelliseen tietoon pohjautuvat muutokset tosiasiallisesti huonontavat lopputulosta tai ainakin vievät tarpeettomasti aikaa korjausten hyväksymisvaiheessa, kun kääntäjä joutuu itse vielä arvioimaan korjausten hyödyllisyyttä.  

Syvällistä osaamista

Koska kääntäjät ovat kielen ammattilaisia, on mahdollista, että käännöstekstille riittää tarkistusluku, jossa korjataan lähinnä jäljelle jääneet oikeinkirjoitus- ja muut oikeakielisyysseikat. Usein on kuitenkin eduksi, jos tarkistusvaiheessa voidaan kiinnittää syvällisempää huomiota tekstin yleiseen ymmärrettävyyteen, sujuvuuteen ja luettavuuteen.

Joissakin toimeksiannoissa tavoitteena on vapaa käännös, jolta toivotaan erityistä sujuvuutta ja tarvittaessa voimakastakin lähtötekstistä irtautumista. Tällöin kyse ei oikeastaan ole enää perinteisessä mielessä käännöksestä, vaan puhutaan käytännössä käännetyn tekstin toimittamisesta tai copyeditoinnista. Tämä edellyttää tekstin tavoitteiden sisäistämistä, vahvaa sanankäyttötaitoa, hyvää tyylitajua ja kielellistä luovuutta – ominaisuuksia, joita voi odottaa lähinnä kokeneelta, vahvan kielitajun omaavalta tekstityöläiseltä.

Asiakas sisältöasiantuntijana

Yllä on käsitelty käännettävien tekstien tarkistamista kielen- ja tekstinhuollon näkökulmasta. Mitä tulee käännöstekstien asiasisältöön, paras asiantuntija on lopulta asiakas itse.

Lopputuloksen kannalta toimivaksi on todettu työnkulku, jossa asiakkaan edustaja tekee muutoin valmiille käännökselle vielä asiantuntijatarkistuksen. Tässä asiatarkistuksessa keskitytään muun muassa varmistamaan, että teknisistä termeistä käytetään juuri niitä nimityksiä, joita asiakkaan toiminnassa on tapana käyttää. Korjauskierroksen jälkeen teksti palautuu käännöstoimistoon, jossa kääntäjä saa korjaukset nähtäväkseen ja asiakaskohtainen käännösmuisti päivitetään vastaamaan tehtyjä muutoksia.

Eduksi on myös, jos asiakas on tarvittaessa konsultoitavissa jo käännöstä tehtäessä ja pystyy vastaamaan kääntäjän lähettämiin termikyselyihin. Nämä toimintamallit edistävät tulevienkin käännösten laatua, kun käytettävä käännösmuisti ja termistö täsmentyvät jokaisen käännöksen myötä.

Rakenteinen dokumentointi tehostaa sisällön tuottamista ja kääntämistä

Posted by Translatum Oy | 12.10.2016

Tekstien_uudelleenkytt.png

Tekstien_uudelleenkytt.png

 

Tekninen dokumentointi on tärkeä osa monen teollisuus- ja teknologiayrityksen toimintaa: tuotteiden mukana toimitetaan monenlaista tekstiä asennus- ja käyttöoppaista koulutusmateriaaleihin sekä huolto- ja kunnossapito-ohjeisiin. Kun tällaista sisältöä tuotetaan paljon, dokumentoinnin ja siihen liittyvän lokalisoinnin vaatimat resurssit ja kustannukset ovat merkittäviä.

Kun ylläpidetään laajaa tekstikokoelmaa, jota päivitetään ja käännetään säännöllisesti, on järkevää tehostaa dokumentointia panostamalla asianmukaisiin dokumentointikäytäntöihin ja -työkaluihin. Näin vältytään sisällöntuotannon ja kääntämisen päällekkäisyyksiltä, joita väistämättä ilmenee, jos tekninen dokumentointi ja kääntäminen on organisoimatonta ja perustuu esimerkiksi sellaisen perustekstinkäsittelysovelluksen kuin Wordin käyttöön. Kustannustehottomuuden ohella ongelmaksi voivat muodostua myös sisällön epäyhtenäisyys ja suoranaiset virheet.

Organisaatioissa, joissa dokumentaatiota tuotetaan paljon ja samantyyppiset tekstisisällöt toistuvat usein, kannattaakin harkita rakenteisen dokumentoinnin käyttöönottoa. Rakenteisessa dokumentoinnissa sisältö luodaan erillisinä aiheenmukaisina sisältöosioina eli moduuleina, jotka toimivat kokonaisuudesta irrallaan ja joita voidaan siten käyttää uudelleen erilaisissa julkaisuissa. Sisältöä käsitellään esitysasusta ja julkaisutavasta erillään. Modulaarisuus helpottaa sisällön hallintaa, kääntämistä ja julkaisua erilaisissa kanavissa.

Rakenteisen dokumentoinnin tuottamiseen on tarjolla useita erilaisia ratkaisuja ja sovelluksia. Sopivan työkalun valinnassa kannattaa kuitenkin olla tarkkana. Kansainvälisille markkinoille tarkoitettu dokumentaatio pitää myös käännättää eri kielille, joten prosessia helpottaa huomattavasti, jos valittu dokumentointijärjestelmä keskustelee suoraan käännöstyökalujen kanssa.

Fenten Oy:n selainpohjainen DoX on tästä hyvä esimerkki. Pilvipohjaisena palveluna se mahdollistaa suoran rajapinnan käännöstenhallintajärjestelmä Navitepiin, ja tiedostot liikkuvat järjestelmien välillä automaattisesti.

Fentenin toimitusjohtaja Mikko Tauriainen näkee lisäarvon myös asiakkaille: ”Asiakkaan dokumenttien tuottaminen nopeutuu ja helpottuu, kun asiakkaan käytössä on vain yksi järjestelmä dokumenttien sisällön sekä käännösten tuottamiseen ja hallinnointiin.”

Mitä toimiva tekninen dokumentointi edellyttää tekstiltä?

Rakenteiseen dokumentointiin liittyy läheisesti myös teksteissä käytetyn kielen laatu. Ohjetekstien kaltaisessa teknisessä viestinnässä on tarkoituksenmukaista tavoitella kaikissa tekstisisällöissä ehdotonta yksiselitteisyyttä, helppolukuisuutta ja yhdenmukaisuutta. Se tarkoittaa, että on pyrittävä eroon tavanomaiselle kielenkäytölle tyypillisestä ilmaisun runsaudesta ja monitulkintaisuudesta.

Tällaisiin tarpeisiin onkin kehitetty sääntöjä ja sanastoja, joiden tarkoituksena on karsia luonnollisen kielen monitulkintaisuutta. Järjestelmällisesti toteutettuna tällaisten sääntöjen soveltamista kutsutaan kontrolloidun kielen käytöksi.

Yksinkertaistetun englannin (Simplified Techical English, STE) kaltainen kontrolloitu kieli perustuu sanastoon ja kirjoitussääntöihin. Ideana on, että kullakin sanalla on vain yksi tiukasti määritelty merkitys, jotta väärintulkinnan vaaraa ei ole. Kirjoitussäännöillä tähdätään siihen, että käytettäisiin kohtalaisen lyhyitä, helposti luettavia ja ymmärrettäviä rakenteita.

STE-sanasto voidaan hyvin ottaa pohjaksi myös asiakaskohtaisen termistöön, jolloin sanastoa ja kirjoitussääntöjä voidaan oikeilla työkaluilla hyödyntää jo käyttöohjeen kirjoitusvaiheessa. Näin saadaan lähtötekstistä kontrolloitua ja myös käännökset noudattavat STE:n perusperiaatteita.

Teknisessä dokumentoinnissa kontrolloidun kielen käyttö

 • parantaa ohjetekstien ymmärrettävyyttä ja luettavuutta ja siten käyttöturvallisuutta
 • auttaa tuottamaan yhtenäisempiä ja tasalaatuisempia tekstejä
 • parantaa uudelleenkäytettävyyttä
 • helpottaa ja nopeuttaa kääntämistä.

STE-standardin mukaisesta kirjoittamisesta voi lukea lisää aiemmasta artikkelistamme Yksi sana, yksi merkitys – standardienglannin edut. Yleisempiä vinkkejä käännettäväksi tarkoitetun tekstin laatimiseen löytyy kattavasta artikkelista Näin kirjoitat hyvin kääntyvää tekstiä.

 

Entä mitä vaatii rakenteisen tekstin kääntäminen?

Hyvin suunniteltu ja toteutettu tekninen dokumentointi helpottaa ja nopeuttaa kääntämistä. Koska modulaarinen kirjoittaminen yleensä edellyttää, että kukin osio toimii itsenäisenä kokonaisuutena, käännettävän sisällön kontekstin pitäisi olla suhteellisen helposti kääntäjän hahmotettavissa. Lisäksi käännöstyötä ja lopputuloksen laatua edistää se, että alkuperäinen teksti on kirjoitettu kontrolloidun kielen periaatteita käyttäen eli helppolukuisuuteen, yhdenmukaisuuteen ja yksiselitteisyyteen tähdäten.

Ja kun asiat on ilmaistu samanlaisina toistuvia rakenteita käyttäen, saadaan paras mahdollinen hyöty käännösmuistien käytöstä, kun vain muuttuvat osat tarvitsee kääntää. Tämä näkyy asiakkaalle myös aivan konkreettisena kustannussäästönä.

Käytännössä rakenteisen tekstin kääntämisessä on omat haasteensakin. Kun käännetään vain tekstin muuttuneita osia, ne ovat usein lyhyitä katkelmia keskellä laajempaa kokonaisuutta, jolloin kontekstin selvittäminen ottaa aikansa. Myös termien ja muun ilmaisun säilyttämiseen yhtenäisenä on tällöin kiinnitettävä erityishuomiota.

Tässä on eduksi, jos kääntäjä pystyy hyödyntämään monipuolisesti käytettävissä olevia apuvälineitä, kuten käännösmuistia sekä mahdollisia asiakas- tai projektikohtaisia sanastoja. On myös olemassa erityisiä käännöksen laadunvarmistustyökaluja, jollaisella voi nopeasti tarkistaa laajastakin tekstikokonaisuudesta, miten jokin tietty termi on kussakin kohdassa käännetty.

Kääntäjälle on hyötyä myös kyvystä tunnistaa rakenteisen tiedoston elementtejä – tarvittava käännös saattaa olla erilainen sen mukaan, onko kyseessä esimerkiksi otsikko, leipäteksti, kuvateksti tai hakemistoviite.

Modulaarista tekstiä käännettäessä on tärkeää muistaa säilyttää viittausten yleispätevyys. Jos siis alkutekstissä puhutaan geneerisesti  ”koneesta”, käännöksessä ei voi puhua ”kaivinkoneesta”, vaikka tämä täsmällisempi ilmaus sopisikin kyseiseen yhteyteen paremmin. Sama virke voi kuitenkin tulla myöhemmin käyttöön jossakin muussa tekstissä, jossa kaivinkoneesta puhuminen olisi täysin virheellistä, ehkä jopa absurdia.

Rakenteisen sisällön käsittely siis vaatii asiantuntemusta. Kuitenkin kun kaikki palaset sopivat kohdalleen, rakenteinen dokumentointi helpottaa niin tekstin kirjoittajan, kääntäjän kuin sen lukijankin tehtävää.

Työelämän uudet tavat ja tahti vaativat käännösalan työkaluilta uudistumista

Posted by Translatum Oy | 21.6.2016

Työn luonne on muuttunut, kun etätyö ja muu itsenäinen työskentely on käännösalallakin yhä yleisempää. Toisaalta alalla on tarvetta parantaa tehokkuutta, mikä näkyy esimerkiksi paineina toimittaa käännökset yhä nopeammin. Muun muassa nämä asiat haastavat voimakkaasti perinteiset tavat hoitaa käännösprojekteja.

 

haasteet_w.jpghaasteet_w.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahti tiivistyy

Muutos näkyy selkeästi havaittavissa käännöstoimistojen arjessa, ja asia on nyt todettu myös käännösteknologiayritys SDL:n tuoreessa Translation Technology Insights -tutkimusraportissa. Kyseisessä tutkimuksessa kartoitettiin käännösalan ammattilaisten näkemyksiä alan teknologisen kehityksen suunnista.

TTI-raportin mukaan neljä viidestä tutkimuskyselyn vastaajasta osallistuu etätyönä toteutettaviin käännösprojekteihin. Toisaalta 70 %:lla on kokemusta siitä, että käännökset tarvitaan käyttöön aiempaa nopeammin. Tämä puolestaan voi tarkoittaa sitä, että laajat tekstikokonaisuudet on jaettava pienempiin osiin, jotta useampi kääntäjä voi työstää käännöstä samaan aikaan.

 

Apua pilvityökaluista

Käännöstoimisto Translatumissa nämä kehityssuunnat on tunnistettu jo useita vuosia sitten. Translatumissa onkin siirrytty lähes kokonaan käyttämään pilvipohjaista käännöstyökalua, joka perinteisiin käännöstyökaluihin verrattuna soveltuu paremmin nykyaikaisiin työn tekemisen tapoihin ja tarpeisiin.

Pilviratkaisu helpottaa kääntäjien ja käännöksiä koordinoivien henkilöiden yhteistyötä, koska sen ansiosta käännösmuisti on aina ajan tasalla ja kaikkien asianomaisten käytettävissä riippumatta siitä, missä ja milloin kukin työtään tekee. Toisaalta laajat mutta kiireiset käännöstoimeksiannot ovat aiempaa varmemmin toimitettavissa: työn jakaminen useamman kääntäjän kesken onnistuu luotettavammin, koska muisti päivittyy automaattisesti ja reaaliaikaisesti käännöstyön edetessä.

Kun käännettävä kokonaisuus on tarpeen jakaa osiin, pilviratkaisun käyttäminen parantaa lopullisen käännöksen yhtenäisyyttä verrattuna perinteisiin paikallisesti käytettäviin käännöstyökaluihin, joita käytettäessä kääntäjät joutuvat työskentelemään toisistaan irrallaan. Rinnakkainen, mutta erillinen työskentely saattaa johtaa siihen, että samanlaisetkin tekstikohdat tulevat käännetyiksi usealla eri tavalla eikä sanastoa käytetä johdonmukaisesti.

 

Oikeat työkalut edistävät myös käännöksen laatua

Aiemmin mainitussa TTI-raportissa esiin nouseekin myös käännöksen laadun merkitys. Käännöksen tilaajan näkökulmasta erityisen tärkeä laadun tekijä on käytetyn termistön oikeellisuus, jota pilvipohjainen käännössovellus, kuten Memsource, myös edistää. Sovelluksessa on integroitu termityökalu, joka ohjaa kääntäjää oikeiden termien valintaan.  Asiakas voi halutessaan itse luoda ja hallita käännöksiinsä liittyvää sanastoa sovelluksen sisällä. Tämä on hyvä vaihtoehto, koska asiakas on eittämättä itse omien tekstiensä ja aihepiiriensä paras asiantuntija.

Nykyisellään työelämä ja työskentelyn tavat ovat alituisessa muutoksessa, ja uusia teknologisia ja muita tarpeita nousee jatkuvasti. Siksi ei ole huono ajatus valita palveluntoimittajiaan niin, että ne pystyvät vastaamaan joustavasti näihin muuttuviin vaatimuksiin. Lue omista näkemyksistämme lisää artikkelista Translatum vie käännösprosessin pilveen.

Näin kirjoitat hyvin kääntyvää tekstiä

Posted by Translatum Oy | 18.5.2016

Kaikki asiatekstit kannattaa kirjoittaa selkeiksi ja helposti ymmärrettäviksi, mutta erityisen tärkeää se on silloin, kun tekstin tiedetään menevän käännettäväksi muillekin kielille. Tekstin käännettävyyden merkitystä taustoitimme edellisessä artikkelissamme Toimiiko tekstisi myös käännettynä?

Käännettäväksi tarkoitettuun asiatekstiin pätevät suurelta osin samat periaatteet kuin mihin tahansa selkeyteen pyrkivään tekstiin. Kääntäminen onkin tekstille eräänlainen happotesti: lopputuloksessa näkyvät helposti lähtötekstin mahdolliset heikkoudet, kuten tarpeettoman mutkikkaat rakenteet, ei-niin-täsmälliset ilmaukset tai virkkeet, joiden logiikassa on parantamisen varaa. Hyvä käännettävyys asettaa kirjoittajalle lisäksi joitakin erityisiä vaatimuksia tai rajoituksia, joita muunlaisissa teksteissä ei tarvitse ajatella.

Teknisen kirjoittamisen ja kääntämisen tarpeisiin on jopa kehitetty kielenkäytön standardi, jonka soveltamisen tulosta kutsutaan yksinkertaistetuksi englanniksi (STE, Simplified Techical English). Siitä voi lukea lisää aiemmasta artikkelistamme Yksi sana, yksi merkitys – standardienglannin edut

Tällaisen ns. kontrolloidun kielen systemaattinen käyttö on etenkin satunnaisiin kirjoitustehtäviin melkoisen järeä työkalu, ja se sopiikin parhaiten teknisten tekstien laatimiseen yrityksissä, joissa esimerkiksi käyttöohjeita laaditaan jatkuvasti ja paljon. Samoja periaatteita hieman kevennettynä voi kuitenkin soveltaa tyystin toisenlaistenkin tekstien käännettävyyden varmistamiseen. Seuraavassa esitetyt ohjeet ja esimerkit koskevat pääosin suomeksi kirjoitettuja tekstejä, mutta perusperiaatteet soveltuvat muihinkin kieliin.

Artikkeli on rakentunut niin, että ensin käsitellään varsinaiseen kielenkäyttöön liittyviä asioita ja lopussa siirrytään tarkastelemaan myös tekstinulkoisia asioita.


to_be_translated12.jpg


Käytä konkreettista kieltä

Kun kirjoitetaan käännettäväksi, on hyvä välttää käyttämästä ”liian hienoja” sanoja ja käsitteitä. Niiden ongelmana on, että vaikka ne saattavat kuulostaa hyvältä, niiden täsmällistä merkitystä on vaikea päätellä.

Mitä väljempi lähtötekstin ilmaus merkitykseltään on, sitä enemmän kääntäessä jää tilaa virhetulkinnoille. Niinkin voi käydä, että pyrkiessään välttämään suoranaisia virheitä kääntäjä ottaa varman päälle ja valitsee hyvin yleisen tason käännösvastineen, joka kattaa suunnilleen kaikki tulkintavaihtoehdot. Tällaisista ympäripyöreyksistä lopputekstin lukijan on vaikea saada otetta.

Millainen kielenkäyttö sitten edistää ymmärrettävyyttä?

 • Konkreettinen alakäsite on monesti parempi kuin abstrakti yläkäsite: mieluummin siis vaahtosammutin kuin palonsammutusratkaisu, kun on kyse tästä nimenomaisesta fyysisestä tuotteesta.
 • Sen sijaan, että käytettäisiin merkitykseltään epäselviä muotisanoja kuten reunaehto, on parempi täsmentää, tarkoitetaanko esimerkiksi ennakkoehtoja tai vähimmäisvaatimuksia.
 • Sellaisia uusmuodosteita kuin yritysuskollinen avainasiakas on syytä välttää: jos tarkoitetaan kanta-asiakasta, kannattaa sanoa niin.

Vaikeille abstrakteille käsitteille on usein tyypillistä, että ne muodostuvat pitkistä, moniosaisista yhdyssanoista. Niitä välttelemällä pysyy selvemmillä vesillä.

Pidä virkkeet lyhyinä...

Virkkeisiin ei kannata mahduttaa liikaa asiaa – yhdessä virkkeessä on yleensä järkevää käsitellä vain yhtä asiakokonaisuutta. Jo 15–20-sanainen virke on pitkähkö. Jos virkkeessä on useita yhtään pidempiä päälauseita, kannattaa harkita niiden erottamista pisteellä omiksi virkkeikseen. Myöskään sivulauseiden ketjutus ei ole suositeltavaa.

Maratonvirkkeiden työstäminen on hidasta niin kääntäjälle kuin muillekin lukijoille: on työlästä yrittää pysytellä selvillä siitä, miten pitkässä virkkeessä mainitut asiat liittyvät toisiinsa. Niiden viittaussuhteet usein väkisinkin hämärtyvät, mikä ei edistä käännöksen täsmällisyyttä.

Ylipitkien virkkeiden tuntomerkeistä voi lukea tästä Kielitohtori-artikkelista.

...ja rakenteeltaan yksinkertaisina

Pituuttakin merkittävämpi asia on virkkeiden ja lauseiden rakenne. On suositeltavaa välttää epäselviä lauseenvastikkeita, pitkiä määriteketjuja ja raskaita substantiivirakenteita.

Lauseenvastikkeita voi olla käännettäessä vaikea tulkita oikein. Otetaan esimerkiksi seuraava virke:

 • Työtä tulisi jatkaa olosuhteiden parannuttua.

Onko siinä kyse suorasta kehotuksesta: työtä tulisi nyt jatkaa, koska olosuhteet ovat parantuneet? Vai onko paino ehdollisuudessa – työtä tulee jatkaa, jos ja kun olosuhteet joskus parantuvat? Tällaisiin asioihin kääntäjä joutuu ottamaan kantaa.

Pitkillä määriteketjuilla tarkoitetaan tällaisia monisanaisia, etupainotteisia kuvauksia:

 • Helsingin käräjäoikeuden viime keväänä tekemää päätöstä koskevaan metsänomistajien valitukseen on nyt saatu vastaus.

Raskaille substantiivirakenteille on tyypillistä minen-muotojen runsas käyttö:

 • Kierrätystavoitteiden saavuttamisen edellytyksenä ovat lajittelun tehostaminen ja uusien keräys- ja käsittelymenetelmien kehittäminen.

Tällaisten paperinmakuisten rakenteiden sijaan kannattaa käyttää simppelisti pää- ja sivulauseita – siis samantapaisia rakenteita kuin käytettäisiin selostettaessa samoja asioita puhuen. Pää- ja sivulauseille perustuva teksti etenee loogisemmin ja auttaa hahmottamaan syy-seuraussuhteita. Tämä helpottaa ja tehostaa suuresti kääntäjän työtä.

Esimerkkivirkkeet voisi kirjoittaa selkeämmin vaikka näin:

 • Helsingin käräjäoikeus päätti viime keväänä [asiasta X]. Metsänomistajat valittivat tuolloin päätöksestä, ja tähän valitukseen on nyt saatu vastaus.
 • Jotta kierrätyksessä päästäisiin tavoitteisiin, on tehostettava jätteiden lajittelua ja kehitettävä uusia tapoja niiden keräämiseen ja käsittelyyn.

 

Rakenna loogisia kokonaisuuksia

Tekstin ymmärrettävyyttä voi edistää huolehtimalla siitä, että se etenee selkeästi ja loogisesti.

Asiakokonaisuudet kannattaa jakaa kohtalaisen lyhyisiin, toisistaan erottuviin kappaleisiin. Samaan kappaleeseen saati saman virkkeen sisälle ei kannata niputtaa toisiinsa liittymättömiä asioita. Tekstiä lukeva ja tulkitseva yrittää luoda mielessään yhteyksiä samassa kappaleessa käsiteltyjen asioiden välille, ja on hämmentävää, jos sellaista yhteyttä ei tosiasiassa ole.

Peräkkäisten virkkeiden välisiä ajatuksellisia suhteita on hyvä kirjata näkyviin käyttäen erityisiä sidesanoja: siksi, niinpä, koska, kuitenkin, vaikka, sen lisäksi...

Viittausten kanssa on syytä olla tarkkana: tekstin sisäinen logiikka hämärtyy, jos jää epäselväksi, millä viitataan mihinkin. Muun muassa pronominien viittaussuhteita on tärkeää pitää silmällä. Esimerkiksi kun suomenkielisessä tekstissä puhutaan kahdesta eri henkilöstä, heihin viitataan taaksepäin eri pronomineilla: ensin mainittuun viitataan pronominilla hän ja jälkimmäiseen pronominilla tämä (ks. Kielitoimiston ohje).

Otsikoiden tulisi vastata sisältöä mahdollisimman hyvin. Jos kohtaan viitataan muualla tekstissä (nk. ristiviittaus), on tärkeää, että otsikon kirjoitusasu toistuu samanlaisena.

Lukitse käsitteet: yksi sana, yksi merkitys

Joissakin teksteissä pyritään välttämään liiallista toistoa, ja siksi niissä käytetään toisinaan synonyymeja tuomaan tekstiin vaihtelua. Käännettäväksi tarkoitetussa tekstissä tämä ei kuitenkaan ole hyvä idea, vaan termejä kannattaa käyttää johdonmukaisesti. Samasta asiasta tulisi käyttää aina samaa nimitystä. Toisaalta yhdellä sanalla ei pitäisi viitata moneen eri asiaan.

Monilla ammattikääntäjillä on nykyään käytössään erityisiä laadunvarmistustyökaluja, kuten Apsic Xbench. Sellaisella on kätevä tarkistella laajastakin tekstikokonaisuudesta, onko termit käännetty yhdenmukaisesti. Lähtökohtaisesti käännöksestä voi kuitenkin tulla korkeintaan yhtä johdonmukainen kuin alkuperäinen teksti on. Tarkkavainuinen kääntäjä voi toki tunnistaa epäjohdonmukaisuudet ja pyytää asiakkaalta täsmennystä, mutta etenkin kiirekäännöksissä tällaiset selvittelyt voivat viedä tarpeettoman paljon aikaa.

Käsitteitä voi katsoa myös siitä näkökulmasta, miten yleisesti ne ovat käytössä. Jos mahdollista, kannattaa välttää liian erikoistuneita termejä, kuten sanoja tai lyhenteitä, jotka ovat ehkä käytössä vain kirjoittajan omassa organisaatiossa. Ainakin niiden merkitystä on hyvä avata vaikkapa erillisessä kääntäjälle annettavassa ohjeessa.

Ohjeistamista voi hyödyntää muutenkin. Teknisessä tekstissä hankalasti käännettäviä ovat lähtökielen yleisluontoiset termit, joilla on kohdekielessä lukuisia vastineita, joista on osattava valita oikea. Tällainen on esimerkiksi suomen kielen kara. Toisaalta sellainen sinänsä hyvin tuttu englannin kielen sana kuin battery voi tarkoittaa joko paristoa tai akkua. Riittävä konteksti toki ohjaa oikeaan suuntaan, mutta ei ole hullumpi idea täsmentää asiaa jo etukäteen.

Leikittele kielellä harkiten

Luovemman tyyppistä tekstiä, kuten markkinointitekstiä, elävöitetään usein erilaisilla vertauksilla, kuvakielellä ja sanaleikeillä. Tämä on luonnollista ja tarkoituksenmukaista, mutta kääntämisen kannalta haasteellista.

Monet vertaukset ovat kulttuurisidonnaisia, eikä niille välttämättä löydy luontevaa vastinetta kohdekielestä. Kaikenlaisia kulttuurisia viittauksia olisikin käytettävä harkiten. Esimerkiksi erilaisissa yhteyksissä paljon käytetty ja varioitu sanonta taipuu vaan ei taitu viittaa alun perin suomalaisten katajaiseen kansanluonteeseen. Toisen kulttuurin edustajan ei voi olettaa tätä tietävän, vaan käännettäessä kulttuurikytkös on purettava.

Myöskään sanaleikin toistaminen toisessa kielessä ei välttämättä onnistu: ilmauksen juju saattaa perustua vaikkapa sanan monimerkityksisyyteen tai lauseessa esiintyvään alkusointuun. Ja jos koko ilmaus on alun perin motivoitunut muodon ja merkityksen yhteisvaikutuksesta, pelkän merkityksen kääntäminen saattaa tuottaa oudon lopputuloksen. Tämä korostuu, kun puhutaan sloganista tai muusta painokkaan aseman saavasta tekstin osasta.

Kielen muodoilla ja merkityksillä pelataan joskus muuallakin kuin mainosten maailmassa. Muun muassa ohjeita ja toimintatapojen kuvauksia esitetään toisinaan muodossa, joissa vaikkapa ominaisuuksien tai vaiheittaisten toimintojen kuvausten alkukirjaimista muodostuu jokin muistisääntönä toimiva sana. Esimerkki tällaisesta akronyymista eli lyhennesanasta voisi olla LYKKY, jonka tarkoitus on kuvata hyvin kääntyvän kielen ominaisuuksia (Lyhyttä, Yksinkertaista, Konkreettista, Kulttuuritonta, Yhdenmukaista). 

Joskus on suhteellisen vaivatonta löytää sanoille kohdekielestä samoilla kirjaimilla alkavat luontevat vastineet. Usein kuitenkaan ei, ja riskinä onkin, että käännös vaikuttaa väkinäiseltä.

Entä jos luova kielenkäyttö on olennaista?

Miten sitten tulisi toimia, jollei luovan kielenkäytön tuomista mahdollisuuksista voida tai haluta kokonaan luopuakaan?

Ensinnäkin on hyväksyttävä se, ettei aina ole mahdollista löytää käännöstä, joka leikittelisi muodoilla ja merkityksillä tismalleen lähtötekstin tavoin. Esimerkiksi kuvakieltä hyödyntävään tekstikohtaan voikin liittää kommentin, jossa pyydetään välttämään liian sananmukaista käännöstä ja kenties avataan tekstikohdan merkitystä tarjoten vaihtoehtoisia tapoja ilmaista sama asia.

Joka tapauksessa on hyvä idea välittää kääntäjälle tieto siitä, mikä on tekstin tavoite ja kohderyhmä ja millaista tyyliä ja sävyä siinä kokonaisuutena tavoitellaan. Onhan mahdollista, että vaikka käännöksessä ei voida toistaa lähtötekstin sanaleikkiä tai alkusointua tietyssä kohdin, sellaisen luomiseen tarjoutuu tilaisuus jossakin toisaalla tekstissä.

Akronyymien suhteen paljon riippuu siitä, voiko lopullisen lukijan olettaa ymmärtävän kyseistä kieltä edes jonkin verran. Jos kyse on esimerkiksi englannista, akronyymin ja/tai sen pohjalla olevat sanat voi ohjeistaa jättämään kääntämättä, jos luontevaa käännöstä ei löydy. Kohdekielisen selityksen voi tällöin liittää mukaan sulkeissa.

Kun kielellisen ilmaisun toimivuus on erityisen tärkeää, tätä kannattaa korostaa käännöksen tilausvaiheessa. Käännöstoimisto osaa silloin etsiä tekstille sopivan kääntäjän ja ohjeistaa tämän oikein. Joskus voi olla tarpeen käyttää erityistä copyedit-palvelua, jossa haluttu tyyli ja sujuvuus varmistetaan erillisellä työvaiheella.

Vältä kahlitsemasta kieltä ulkoasuun

Asiakirjojen visuaalisella muotoilulla ja teknisillä toteutuksilla voi olla vaikutusta käännösratkaisujen toimivuuteen. On muun muassa tyypillistä, että sama teksti on eri kielillä eripituinen. Jos tätä ei huomioida, vaan tekstille varattu tila on tiukasti rajattu tietynkokoiseksi, käännöksen ensisijaisena kriteerinä toimii sen pituus eikä niinkään sisällöllinen sopivuus.

Myös tekstikohtien korostaminen visuaalisin keinoin voi toisinaan aiheuttaa päänvaivaa riippuen siitä, miten se on toteutettu. Niinkin yksinkertainen asia kuin sanojen lihavointi voi tuottaa oudon lopputuloksen, jos se tehdään mekaanisesti perustuen vain sanojen asemaan rivillä tai sivulla. Joskus tekninen tai visuaalinen toteutus voi sitoa asioiden esittämisjärjestystä tai virkkeen sanajärjestystä tavalla, joka vaikeuttaa luontevan käännöksen löytymistä.   

Lisähaastetta voi aiheutua siitäkin, että jokin tekstin osa – kuten tietty sana, nimi tai numero – esitetään teknisesti kuvamuodossa. Kuvamuotoisuus voi asettaa rajoituksia kielenkäytölle ja johtaa esimerkiksi siihen, että kohdekielen oikeinkirjoitussääntöjen rikkomiselta ei voida välttyä. Toisaalta jos kuvamuotoisen tekstin sisältö ei ole kääntäjän nähtävillä käännösvaiheessa, on riskinä, että sitä ympäröivä käännösteksti ei olekaan sopiva.

Löyhemmin itse kääntämiseen liittyvä, mutta kuitenkin lopputulokseen vaikuttava seikka on fonttien käyttö. Käännettäväksi tarkoitettuun tekstiin ei ehkä ole viisasta valita niitä kaikkein eksoottisimpia tai harvinaisimpia fontteja, koska ne eivät välttämättä tue kaikkia kieliä. Ainakin on varauduttava siihen, että fontit joudutaan vaihtamaan käännöstä varten.

Tällaisista seikoista onneksi harvemmin muodostuu ylipääsemätöntä ongelmaa. Käännösprosessin sujuvuutta ja tehokkuutta ne kuitenkin saattavat nakertaa.

Ohjeista!

Käännettävyyttä ajatellen vähemmän on enemmän – paitsi silloin, kun on kyse kääntämisen avuksi tarkoitetusta ohjeista, sanastoista ja viitemateriaaleista. Niiden suhteen ei pidä pihistellä, ainakaan niin kauan kuin ohjeet ovat määränsä ja sisältönsä puolesta vielä järkevästi hallittavissa ja sisäistettävissä.

Edellisissä kappaleissa on jo noussut esiin asioita, joista kääntäjää voi ohjeistaa. Käännöstoimeksiannon mukana toimitettavat ohjeet voivat siis liittyä muun muassa

 • termeihin, käsitteisiin ja lyhenteisiin (esim. kokonaiset monikieliset sanastot)
 • tyyliin, sävyyn ja muuhun ilmaisuun
 • mahdollisesti kääntämättä jääviin osiin (tuotenimet, käyttöliittymätekstit)
 • siihen, miten kääntäjän toivotaan toimivan visuaalisten elementtien suhteen
 • teknisiin seikkoihin, kuten käännösvastineiden pituuteen (merkkimäärään).

Kääntämisen tueksi voi mielellään myös toimittaa ”reffiä” eli viitemateriaalia, jollaista voi olla vaikkapa käännöksen aihepiiriin liittyvät aiemmat (kohdekieliset) dokumentit. Jos käännettävään tekstiin liittyy olennaisena osana kuvia tai videoita (kyseessä esim. videon tai animaation tekstitys), tällainen materiaali on ehdottoman tarpeellista antaa kääntäjän nähtäväksi. Muutoin käännösratkaisuihin voi jäädä toivomisen varaa.

Huomioi tekstien uudelleenkäytön mahdollisuus

Kun yritys tai muu organisaatio on toiminut pitkään, samojen tai melkein samojen tekstien käännöksiä saatetaan tarvita useaan otteeseen. Esimerkiksi tuote-esitteissä osa tuotteista on tyypillisesti samoja kuin aiemmin ja olemassa olevaa kokonaisuutta täydennetään uusien tuotteiden kuvauksilla. Kun tilanteen tasalle päivitetty esite sitten kaipaa kääntämistä, on hyvä selvittää, ovatko aiemmat esitekäännökset edelleen tallella. Niistä on hyötyä vähintäänkin viitemateriaalina.

Jos intresseissä on tehostaa kääntämistä ja toisaalta varmistaa uuden ja vanhan käännöksen keskinäinen yhdenmukaisuus, on järkevää muuttaa vanhoja tekstejä tai tekstinosia vain siltä osin kuin se on tarpeen – ei pelkästä muuttamisen ilosta tai kosmeettisista syistä. Etenkään keskeisiä termejä ja käsitteitä ei kannata vaihtaa, ellei se ole välttämätöntä. Kääntäjä ei nimittäin ainakaan kertomatta tiedä, että kyseessä on ainoastaan pintatason muutos, ja saattaa käyttää kohtuuttoman paljon aikaa miettiessään, miten ilmentäisi eroja käännöksessä.

Kun samanlaisina toistuvista teksteistä halutaan maksimaalinen kustannus- ja muu hyöty, tarvitaan käännösmuistia, joka sisältää sekä alkuperäisen tekstin että sitä vastaavan käännöksen käännöstyökalun ymmärtämässä muodossa. Siksi käännöksen tilaajan kannattaa varmistaa, että kääntämiseen käytetään käännöstyökalua, ja pyytää kääntäessä syntynyt muisti itselleen – siihen asiakkaalla on aina oikeus.

 

Toivotamme LYKKYä tykö hyvin kääntyvien tekstien kirjoittamiseen!

LYKKY2.jpgLYKKY3.jpg

 

Toimiiko tekstisi myös käännettynä?

Posted by Translatum Oy | 16.5.2016

Jos kaunokirjallisen tekstin kirjoittaminen on taitolaji, niin on myös toimivien työelämän tekstien tuottaminen. Kun asiakirjoittamisen muihin vaatimuksiin ynnätään vielä se, että tekstin täytyy olla tehokkaasti käännettävissä muille kielille, vaativuus kasvaa entisestään. Kuitenkin jos tekstiä laadittaessa tiedetään sen päätyvän vielä kääntäjänkin työpöydälle, asia kannattaa ehdottomasti huomioida.

Sellaisenaan toimivan tekstin ja hyvin käännettäväksi taipuvan tekstin ominaisuudet ovat monilta osin samanlaisia, mutta paikoin kriteerit ovat erilaiset – etenkin, kun kyse on luovasta kielenkäytöstä ammentavasta tekstilajista, kuten mainoksesta. Tässä ja seuraavassa artikkelissamme pohdimme sitä, miksi työelämän tekstien käännettävyydellä on merkitystä ja mihin käännettäväksi tarkoitettua tekstiä tuotettaessa kannattaa kiinnittää huomiota.

Kaukonäköinen kirjoittaja katsoo käännettävyyteen

Viestinnällä on aina jokin tavoite: esimerkiksi käyttöohjeen tarkoitus on ohjata tuotteen oikeaan ja turvalliseen käyttöön, markkinointitekstin tavoitteena taas on myydä vastaanottajalle tuotteita, palveluita, ajatuksia tai ideoita. Kukin teksti suunnitellaan niin, että sen sisältö ja ilmaisutapa tukevat tämän tavoitteen saavuttamista.

Niin kauan kuin viestitään omalla äidinkielellä tai muulla kielellä, jota osataan hyvin, kirjoittajalla tai tämän edustamalla organisaatiolla on kaikki mahdollisuudet kontrolloida sitä, että teksti vastaa sille asetettuja tavoitteita. Tällöin vaikka teksti hankittaisiin ostopalvelunakin, julkaisija pystyy itse tarkistamaan, täsmentämään, hiomaan ja hienosäätämään sitä sävyjä ja sivumerkityksiä myöten.

Mutta kun kyse on kielestä, jota ei itse hallita, on ohjakset uskottava toisten käsiin.

Jos teksti on tarpeeksi tärkeä kirjoitettavaksi ja käännettäväksi, sen sanoman välittyminen on liian tärkeää jätettäväksi sattuman varaan. Lopputulokseen voi vaikuttaa ensinnäkin valikoimalla tarkoin, kenelle luottaa tekstinsä käännettäväksi. Sen lisäksi kannattaa suoda ajatus tai pari tekstin käännettävyydelle jo sitä laadittaessa. Näin varmistetaan, että myös käännettynä teksti sanoo sen ja vain sen, mitä alun perin on ollut tarkoituskin sanoa.

Merkitystä on toisaalta myös sillä, miten tehokkaasti teksti voidaan kääntää. Se tarkoittaa esimerkiksi kääntämisen nopeutta ja sujuvuutta. Näihinkin asioihin voidaan vaikuttaa jo tekstin tekemisen vaiheessa.

Mistä hyvä käännettävyys muodostuu?

Siihen, miten hyvin tai huonosti yksittäinen tekstisisältö toimii käännettäessä, voi vaikuttaa useilla eri tasoilla ja tavoilla:

 • tyyli ja tapa, jolla kieltä käytetään (esim. abstrakti vai konkreettinen)
 • virkkeiden ja lauseiden selkeys ja pituus
 • termit, käsitteet ja muut sananvalinnat
 • kappalerakenne ja muu tekstin rakenne
 • ulkoasu ja muotoilut
 • ohjeiden ja viitemateriaalien mukaan liittäminen.

Yleisesti ottaen käännettävyyteen pätevät nyrkkisäännöt ”vähemmän on enemmän” ja ”yksinkertaisuus on valttia”. Tämä näkyy esimerkiksi niin, että vaikka tietyissä tekstilajeissa synonyymien käyttö voi tuoda tekstiin toivottua vaihtelua, käännettäväksi tarkoitetussa tekstissä liiallista variointia kannattaa välttää.

Pelkistämiseen kehottavilla yleisohjeilla tavoitellaan ymmärrettävyyttä ja yksitulkintaisuutta. Varsinaisen tekstin ulkopuolisiin asioihin eli ohjeisiin ja viitemateriaaleihin ne eivät päde; niiden suhteen ei pidä pihistellä.

Syvemmälle tekstin käännettävyyteen vaikuttaviin asioihin pureudumme seuraavassa artikkelissamme nimeltä Näin kirjoitat hyvin kääntyvää tekstiä – tutustuthan myös siihen.

Translatumin sähköinen tilaus tuottaa aikasäästöä Differolle

Posted by Translatum Oy | 9.9.2015

Käännöstoimisto Translatum aloitti hiljattain yhteistyön konseptitoimisto Differon kanssa. Differo auttaa yrityksiä kasvattamaan verkkovaikuttavuuttaan ja saamaan myyntiin tuloksia verkon kautta. Työnsä menetelmänä Differo käyttää sisältöstrategiaa: hyvillä, asiakkaalle hyödyllisillä sisällöillä voidaan johdattaa ja aktivoida juuri oikeanlaista kohderyhmää.

Differon toimitusjohtaja ja perustaja Katri Tanni kertoo hyvin alkaneesta yhteistyöstä nostaen esiin Translatumin sähköisen tilausjärjestelmän:

Sähköisen asioinnin mahdollisuus on mainio! Verkkotilaus käy tosi sujuvasti, mikä on hyvä, koska meillä tilauksia hoitaa useampi henkilö.

Tannin mukaan lisäarvoa tuo muun muassa täsmällisen hintatiedon saaminen jo etukäteen:

Koska palvelut sisältyvät meidän asiakkaalle toimittamaamme työhön, tarvitsemme tiedon siitä, mitä kulloinkin työn alla olevan artikkelin käännös tai copyeditointi tulee maksamaan. Tämä onnistuu mahtavasti Translatumin verkkopalvelun kautta. Saamme lähes samalta istumalta tietää, miten pitkään työn valmistumisessa kestää ja minkä hintainen se on. Tätä on helppo myydä osana omaa palvelulaatuamme.

Translatumin sähköinen tilaus perustuu helppokäyttöiseen verkkolomakkeeseen, jonka täytettyään asiakas saa välittömästi sähköpostiinsa tiedon palvelun hinnasta ja arvioidusta kestosta. Sopimusasiakkaan edustajat ratkaisu tunnistaa automaattisesti domainin perusteella ja laskee tarjoukset aina asiakaskohtaisilla hinnoilla. Myös toistoalennus huomioidaan jo tarjousvaiheessa, koska kaikki käännökset tallentuvat automaattisesti asiakaskohtaiseen käännösmuistiin.

Differon toimitusjohtaja on tyytyväinen myös Translatumin palveluihin ja työnjälkeen:

Tekstisisällöt, joita viemme verkkoon, ovat asiakkaan myynnin puhetta. Tällä hetkellä meillä on kasvamassa niiden asiakkuuksien määrä, jotka tarvitsevat natiivitasoista sisältöä. Translatumista saamme ammattilaispalvelut, joita tarvitaan tällaisen sisällön viilaamiseksi viimeisen päälle.

Tanni viittaa tässä Translatumin tarjoamiin copyeditointipalveluihin. Siinä missä kääntämisessä lähtötekstin sisällöt ja ilmaukset toistuvat melko uskollisesti, copyeditoinnissa irtaudutaan enemmän lähtötekstistä ja keskitytään tekstin sujuvuuteen ja ilmaisun hiomiseen. Copyeditoinnissa tekstiä voidaan muokata kulloisiinkin tarpeisiin sopivaksi tehtävänannon mukaisesti.

Mitä tulee tekstisisältöjen laatuun, Differon ja Translatumin tavoitteet kohtaavat: molempien intresseissä on tuottaa asiakkaalleen aineistoja, jotka tukevat asiakkaiden tavoitteita parhaalla mahdollisella tavalla.

 

7 syytä valita ammattikääntäjä

Posted by Translatum Oy | 27.8.2015

Tuttavani ystäväpiiriin on vakiintunut sanonta: ”Nyt on niin kiire, että ei ole aikaa oikaista.”

Lausahdus on peräisin eräältä automatkalta, jolla tuttavani ystävineen suuntasi hääjuhliin. Aikataulu oli tiukka, ja joku autokunnan jäsenistä ehdotti oikotietä, jonka piti lyhentää reittiä ja siten säästää aikaa. Valitettavasti onni ei ollut myötä, ja seurue eksyi oikoreitillään perinpohjaisesti. Perille päästiin lopulta paljon myöhemmin kuin jos oltaisiin pysytelty alkuperäisellä, varmaksi tunnetulla reitillä.

Oikaisuyritykset eivät yleisemminkään ottaen välttämättä johda toivottuun lopputulokseen. Vaikka riskien ottaminen voi joskus kannattaa, asiaa on syytä punnita sitä tarkemmin, mitä tärkeämmästä tilanteesta on kyse. Tämä pätee myös kääntämiseen ja käännöspalveluiden käyttöön.

Kun budjetti on tiukka, voi tuntua helpolta ja houkuttelevalta ajatukselta pyytää jotakuta sinänsä kielitaitoista tuttavaa tai henkilöstön jäsentä kääntämään liiketoimintaan liittyviä tekstejä. Miten vaikeaa kääntäminen lopulta voi olla?

Seuraavassa esittelemme seitsemän pointtia, jotka kääntävät vaa'ankielen käännösalan ammattilaisen suuntaan – ainakin silloin, kun ei ole varaa oikoa mutkia.

Lue myös: Miten valita käännöstoimisto tai muu käännöspalveluiden toimittaja?

 

1. Ammattikääntäjän aikataulu on täsmällinen ja ripeä

Kun kokenut kääntäjä saa tekstin nähtäväkseen, hän pystyy luotettavasti arvioimaan sen sisällön ja laajuuden perusteella, miten kauan sen kääntäminen käytännössä kestää. Jos aiempi käännöskokemus on vähäistä, tämä on vaikeaa, jollei suorastaan mahdotonta.

Ymmärrettävästi myös itse kääntäminen sujuu ammattilaiselta huomattavasti maallikkoa nopeammin. Paitsi että hänellä on kääntämiseen tarvittavat tiedot ja taidot selkärangassaan, hän pystyy hyödyntämään kääntämistä tehostavia apuvälineitä, kuten sanakirjoja, käännösmuisteja ja muita tiedonhakua tukevia työkaluja. Ja vaikka rutinoitumisella on monessa yhteydessä huono kalskahdus, ei voi kieltää, että tiettyjen toistuvien toimintojen automatisoituminen tehostaa työtä kuin työtä. 

 

2. Ammattikääntäjällä on ammattilaisen työkalut

Asiatekstejä työkseen kääntävät harvoin työskentelevät ilman minkäänlaista käännösohjelmaa. Siihen on syynsä. Käännöstyökalujen, kuten käännösmuistin, käyttö helpottaa ja nopeuttaa itse käännöstyötä ja toisaalta parantaa käännösten laatua edistämällä käännösratkaisujen johdonmukaisuutta.

Monet käyttävät myös erityisiä tarkistustyökaluja, joilla voidaan varmistaa esimerkiksi se, että luvut ja numerot toistuvat käännöksessä oikein – tällöin ei jää inhimillisen erehdyksen vaaraa, joka silmänvaraisesti tarkistettaessa on usein ilmeinen.

Käännösalan ammattilaiset ovat myös teknisesti osaavia ja käsittelevät tottuneesti erilaisia tiedostomuotoja, jolloin aikaa ei tuhraannu tarpeettomiin tiedostomuunnoksiin tai yleiseen ihmettelyyn.

 

3. Kääntäjän ammattietiikka suojaa asiakasta

Monet käännettävät tekstit sisältävät enemmän tai vähemmän luottamuksellisia tietoja. Siksi on tärkeää pystyä luottamaan siihen, etteivät tiedot lähde kääntäjältä eteenpäin, niin tarkoituksella kuin epähuomiossakaan.

Ammattikääntäjän etiikkaan kuuluu, ettei hän milloinkaan käytä työnsä yhteydessä tietoonsa tulleita asioita itsensä tai kenenkään muunkaan hyödyksi. Lisäksi käännöstoimistokääntäjät sekä toimistojen alihankkijoina toimivat freelancer-kääntäjät useimmiten allekirjoittavat kirjallisen salassapitosopimuksen, jossa he sitoutuvat pitämään tehtäviinsä liittyvät tiedot luottamuksellisina sekä huolehtimaan käännöksiin liittyvien aineistojen tietoturvasta.

 

4. Ammattilaisen käännöksessä faktat ovat kohdillaan

Suurin osa kääntäjistä erikoistuu kääntämään jonkin tietyn erikoisalan tekstejä. Kokeneen, osaavan kääntäjän käsittelyssä termit ja muu asiasisältö osuvatkin varmemmin kohdilleen kuin silloin, jos käännöksen tekee maallikko, vaikka tältä kielitaitoa ja kirjoitusvalmiuksia löytyisikin.

Joskus näkee ja kuulee kommentteja, joissa kritisoidaan jotakin tietyn käännöksen yksityiskohtaa, ja usein kommentoija uskoo kykenevänsä itsekin tekemään pätevämmän käännöksen. Voihan näinkin joissakin tilanteissa olla, mutta kannattaa myös muistaa, että kyse on laajemmasta kokonaisuudesta. Kun huomio keskittyy johonkin pieneen yksityiskohtaan – joka sattuu usein kuulumaan läheisesti kritisoijan omaan kokemuspiiriin – jää usein huomioimatta kaikki se muu, mikä on käännetty hyvin ja asiantuntevasti. 

 

5. Ammattimainen käännös ei näytä käännökseltä

Aina ei käännökseltä vaadita ehdotonta sujuvuutta, mutta aika usein se on olennaista. Käännöksiä tilaavan onkin hyvä oppia tunnistamaan sujuvuus tai sen puute ja tietää, mistä sujuvia käännöksiä voi olettaa saavansa.

Etenkin netissä voi törmätä käännösteksteihin, joiden kääntäjän voi päätellä kohdekielen syntyperäiseksi puhujaksi, mutta joiden kielenkäyttö on kuitenkin huomattavan epäluontevaa. Tällainen vaikutelma syntyy helposti silloin, kun tekstiä käännetään sanasta sanaan pohtimatta tarkemmin, miten lähtötekstin asiat voitaisiin sanoa nimenomaan kohdekielelle ominaisella tavalla.

Esimerkkejä tällaisesta sanasanaisesta kääntämisestä voi löytää muun muassa teksteistä, jotka on käännetty joukkoistamista (crowdsourcing) hyödyntäen. Siinä käännöksiä tekevät vapaaehtoispohjalta tavalliset ihmiset, joilla harvemmin on käännösviestinnän koulutusta tai ammattikokemusta. Sellaista ei useimmiten ole myöskään niillä toimittajilla, jotka muokkaavat vieraskielisistä lähteistä peräisin olevaa sisältöä verkkolehtien artikkeleita varten. Niissä tapaakin usein samantyyppistä hyvin kirjaimellista käännöstyyliä.

Kun kääntämiseen käytetään osaavaa ammattilaista, tuloksesta ei paista läpi, että kyse on käännöksestä, eikä sen editoimiseen julkaisukelpoiseksi tarvitse käyttää tuntikausia. 

 

6. Ammattilainen uskaltaa arvioida myös lähtötekstiä

Joskus käännettävät tekstit on kirjoitettu niin, että ne on mahdollista tulkita useilla eri tavoilla. Toisinaan – varsinkin jos tekstin kieli on muu kuin kirjoittajan äidinkieli – oikean tulkinnan tavoittelussa on katsottava kirjaimellisten sananvalintojen ja jopa kieliopin yli. Kääntäjän onkin tunnettava lähtökieli niin hyvin, että hän pystyy arvioimaan, milloin tämä on tarpeen.

Lähtötekstin kyseenalaistaminen vaatii kääntäjältä ammatillista itseluottamusta, jottei hän päätyisi ns. helppoon ratkaisuun eli kirjaimelliseen käännökseen, joka ei välttämättä tuota sisällöllisesti tarkoituksenmukaista lopputulosta. Kokenut kääntäjä tunnistaa nämä mahdolliset kompastuskohdat ja oman harkintansa mukaisesti joko tekee oikeaksi päättelemänsä käännösratkaisun tai kysyy asiakkaalta lisäselvennystä kyseiseen tekstikohtaan.

 

7. Kääntäjä on myös kielenhuollon asiantuntija

Sosiaalisen median ja blogien tekstit sekä muut tyyliltään epäviralliset tekstilajit ovat ehkä totuttaneet ihmiset kieliasultaan viimeistelemättömän tekstin lukemiseen. Silti – tai juuri siksi – on olennaista, että tärkeät tekstit ja asiakirjat olisivat paitsi sisällön myös tyylin, kieliopin ja oikeinkirjoituksen osalta loppuun saakka hiottuja.

Jo kääntäjän koulutukseen sisältyy kohdekielen kielenhuollon opintoja, ja varsinaisessa työssä kielenhuolto-osaaminen karttuu entisestään. Esimerkiksi suomeen päin kääntävän on tunnettava suomen kielen oikeinkirjoitus viimeistä piirtoa myöten ja tiedettävä, mistä lähteistä etsiä ajantasaista kielenhuoltotietoa. Suomentamiseen kuuluukin olennaisena osana suomen kieleen liittyvien taitojen ja tietojen ylläpitäminen ja jatkuva kehittäminen.

Pelkästään kouluaikoina äidinkielentunneilla opittu ei siis välttämättä enää kanna, kun teksteistä on tarve tehdä harkitun huoliteltuja – etenkään, jos huomio on taannoin tahtonut karata puisevista pilkkusäännöistä mielenkiintoisempiin aiheisiin. 

 

Asiaa voi ajatella näin:

Meistä jokainen osaa varmasti valmistaa munakkaan, mutta kyllähän se maistuu ja näyttää huomattavasti paremmalta Hans Välimäen valmistamana. Samalla tavoin kääntäjä on oman alansa ammattilainen, ja kääntäminen on hänen ydinosaamisaluettaan. Joskus kotitekoinen riittää, joskus tarjolle halutaan laittaa parempaa.

 

 

miksi_ammattikaantaja.jpg

 miksi_ammattikaantaja.jpg

Tutustu blogiimme!

Translatumin blogissa jaamme näkemyksiämme käännösalan, kansainvälisyyden ja kielen ajankohtaisista ilmiöistä.

Tilaa blogiartikkelit sähköpostiisi

Viimeisimmät artikkelit