Kansainvälistä viestintää käännöstoimiston silmin

Yksi sana, yksi merkitys – standardienglannin edut

Kirjoittaja Translatum Oy | 19.2.2014

Kielen rikkaus on joskus riski

Seuraavan katkelman kerrotaan esiintyneen lentokoneen huolto-ohjeessa. Kiinnitä huomiota round-sanan käyttöön:

Round the edges of the round cap. If it then turns round and round, as it circles round the casing, another round of tests is required.

Toisaalta englannin kielen sanalla ”lift” on jopa kolmetoista merkitystä, kun sitä käytetään verbinä, ja kahdeksan, kun merkitys on substantiivinen.

Tällainen monimerkityksisyys on luontainen osa kieltä. Luonnollinen kieli on – hyvin käytettynä – informatiivista, mutta myös rikasta, vivahteikasta, jopa elämyksellistä.

Monitulkintaisuus voi kuitenkin johtaa väärintulkintaan, etenkin kun teksti vielä käännetään. Esimerkiksi konetta tai laitetta huoltavan mekaanikon näkökulmasta olisi tärkeää, ettei huolto-ohjeessa olisi mahdollisesti inhimilliseen erehdykseen johtavaa tulkinnanvaraa.

Erityistä täsmällisyyttä vaativiin kielenkäyttötarpeisiin onkin kehitetty sääntöjä ja sanastoja, joiden tarkoituksena on suitsia mainittua monitulkintaisuutta. Systemaattisesti toteutettuna tätä kutsutaan kontrolloidun kielen käytöksi.

Kenties tunnetuin kielen kontrolloinnin ilmentymä on ASD-STE 100 -standardin mukainen yksinkertaistettu englanti, STE (Simplified Techical English). STE syntyi ilmailuteollisuuden dokumentointitarpeisiin, mutta nykyään sitä käytetään teknisessä kirjoittamisessa laajalti.

STE opastaa kirjoittamaan helppotajuista teknistä tekstiä

STE-standardi koostuu kahdesta osasta: sanastosta ja kirjoitussäännöistä.

Sanastossa on 860 hyväksyttyä teknistä sanaa merkityksineen ja esimerkkeineen. Standardin sanasto on yleisteknistä, joten sen rinnalle voi ja kannattaakin kehittää yrityksen omaa sanastoa. Myös oman sanaston tulee noudattaa STE-kielen sääntöjä ja sopia sen sanastoluokituksiin.

Kaikessa sananvalinnassa pyritään yhden muodon ja yhden merkityksen periaatteeseen: yksi sana, yksi merkitys.

Sääntöjä on noin 60, ja ne säätelevät muun muassa kielioppia, tyyliä, sananvalintoja ja virkkeiden pituutta. Esimerkkejä STE-kielen kirjoitussäännöistä:

 • Käytä mahdollisimman lyhyitä ja yksinkertaisia sanoja.
 • Vältä pitkiä substantiiviketjuja.
 • Suosi aktiivia passiivin sijaan.
 • Vältä pitkiä virkkeitä – maksimipituus on 15 sanaa.
 • Kirjoita yksi ohje tai aihe virkettä kohden.
 • Etene tutusta asiasta uuteen. Esimerkiksi virketasolla ennestään tunnettu asia tulee alkuun, uusi asia loppuun.
 • Tähtää yksiselitteisyyteen.

Kontrolloidun kielen tavoitteet ovat samansuuntaisia kuin yleisellä kielenhuollolla: molemmissa pyritään ymmärrettävyyteen, yksiselitteisyyteen ja helppolukuisuuteen. Kuten edeltä voi huomata, myös keinot ovat pitkälti samoja. Kuitenkin siinä missä luonnollisessa kielessä esimerkiksi kaihdetaan liiallista toisteisuutta ja suositaan luontaista vaihtelua, STE ohjaa välttämään kaikkea variaatiota ja tavoittelemaan kaiken tekstisisällön läpäisevää yhdenmukaisuutta.

Tyytyväisemmät asiakkaat, edullisempaa lokalisointia

STE:n tapaisen kontrolloidun kielen käyttäminen dokumentoinnissa tuo yritykselle useita etuja:

 • Ohjeteksteistä tulee helppolukuisempia ja yksiselitteisempiä, mikä parantaa tuoteturvallisuutta ja asiakastyytyväisyyttä.

 • Tekstit ovat yhtenäisempiä ja tasalaatuisempia, mikä vahvistaa myönteistä kuvaa yrityksestä ja sen viestinnästä.

 • Teksteissä on enemmän keskenään yhdenmukaisia osia (enemmän toistoa) ja ne jäävät lyhyemmiksi, jolloin voidaan säästää jopa 30–40 % käännöskustannuksissa.

 • Tekstien ymmärrettävyys ja toisteisuus nopeuttaa kääntämistä, mikä on etu monesti jo valmiiksi kiireisten projektiaikataulujen kannalta.

STE:n mukainen kirjoittaminen ei ole aivan yksinkertaista: se vaatii hyvää kielenhallintaa ja ammattimaista otetta kirjoittamiseen sekä tietenkin perinpohjaista perehtymistä standardiin. STE-kielen käyttöä helpottamaan on luotu apuohjelmia, jotka asennetaan tekstinkäsittelyohjelmaan. Yksi tällaisista ohjelmista on laadunvarmistustyökalu HyperSTE. Standardin käyttöön on saatavilla myös koulutusta – kysy lisää esimerkiksi käännöstoimisto Translatumista.

Tutustu blogiimme!

Translatumin blogissa jaamme näkemyksiämme käännösalan, kansainvälisyyden ja kielen ajankohtaisista ilmiöistä.

Tilaa blogiartikkelit sähköpostiisi