Kansainvälistä viestintää käännöstoimiston silmin

Käännösalan kehityksen keskiössä on asiakas

Kirjoittaja Translatum Oy | 1.12.2016

 

Teknologian kehittyminen muuttaa tulevaisuudessa kaiken työn luonnetta, eikä käännösala ei ole poikkeus. Kehitys ei kuitenkaan voi tapahtua alan sisäisten motiivien ohjaamana saati teknologian itsensä ehdoilla, vaan sen suunnan määräävät asiakaskunnan toiveet ja tarpeet. Esimerkiksi kieli- ja käännösteknologian merkitys onkin siinä, miten se auttaa palveluntarjoajia vastaamaan vallitsevaan ja tulevaan kysyntään.

Mitä tämä sitten merkitsee käännöstoimijoille tämän päivän näkökulmasta? Tämä pohdinta perustuu omien näkemystemme ja kokemustemme ohella marraskuussa 2016 järjestetyn Kielityön tulevaisuus -seminaarin puheenvuoroihin. Seminaarissa puhuivat EUATC:n puheenjohtaja Rudy Tirry, Lingsoftin käännösyksikön operatiivinen johtaja Maria Leinonen, Synblen operatiivinen johtaja Jari Herrgård sekä Delinguan kääntäjä Kristiina Ådahl.

 

Isojakin käännöskokonaisuuksia nopealla aikataululla

Elämme mobiilissa maailmassa, jossa asioiden odotetaan tapahtuvan yhä nopeammin. Tämä tempon kiihtyminen näkyy kaikkialla työelämässä, ja sen myötä käännöksetkin tarvitaan usein käyttöön aiempaa tiiviimmällä tahdilla.

Isojen käännöskokonaisuuksien toimittaminen nopeasti vaatii käytännössä niiden jakamista usean eri kääntäjän käännettäväksi samaan aikaan. Tämä on vauhdittanut uusien toimintatapojen luomista ja toisaalta työkalujen kehittämistä näiden prosessien tueksi.

– Jaettu käännösprojekti edellyttää onnistuakseen oikeanlaisia prosesseja, pitkälle integroituja työkaluja, tehokasta viestintää ja toimivaa ohjeistusta, kertoi Jari Herrgård Kielityön tulevaisuus -seminaarissa. Myös Kristiina Ådahlin mukaan työkalujen, kuten muistien ja sanastojen, merkitys korostuu laajoissa jaetuissa projekteissa, kun yhtenäisyyden ylläpitoon on käännöstiimin koon takia kiinnitettävä erityishuomiota.

Jaettujen projektien parissa työskentelemiseen soveltuvat erityisen hyvin pilvipohjaiset sovellukset, joita käytetään myös käännöstoimisto Translatumissa. Näiden työkalujen etuna on tietojen automaattinen, reaaliaikainen päivittyminen: kaiken projektin parissa tehdyn työn hedelmät ovat heti tuoreeltaan kaikkien tiimin jäsenten poimittavissa. Tämä edistää samaan aikaan sekä nopeutta että laatua.

Aihetta käsitellään myös aiemmassa artikkelissamme Työelämän uudet tavat ja tahti vaativat käännösalan työkaluilta uudistumista.

 

Toimitetaan sitä, mitä tarvitaan

Herkkyys asiakkaan tilanteelle tilausvaiheessa on käännöspalveluiden tarjoajalle ratkaisevan tärkeää. – Käännösalalla on välttämätöntä lähteä asiakkaan tarpeista. Se voi tuntua itsestäänselvältä kaikilla toimialoilla, mutta ei sitä ole, sanoi Jari Herrgård. Hän viittasi tässä LVI-alalla pitkään vallinneeseen tilanteeseen, jossa kerrostalon putkiremontti on voinut kestää kolmekin kuukautta hankaloittaen merkittävästi talon asukkaiden elämää.

Tällainen ei ole käännösalalla vaihtoehto, vaan tarjouspyynnön vastaanottajan on kyettävä tunnistamaan asiakkaan kulloinenkin tarve ja vastattava siihen. Joskus se tarkoittaa aikataulun priorisoimista sisällön viimeistelyä tärkeämmäksi, ja tässä voivat tulla esiin yllä mainitut jaettuihin projekteihin liittyvät kyvyt ja resurssit. Toisinaan taas asiakkaalle on nimenomaan tärkeää käännöksen sisältö, sujuvuus ja oikea sävy. Silloinkin käännöstoimistossa on osattava valita käännöstyöhön juuri ne oikeat tekijät ja ohjeistettava heidät oikein.

 

Automaatio tuottaa aikasäästöä

– Teknologiat itsessään eivät ole tärkeitä, vaan niiden merkitys on siinä arvossa, jota ne pystyvät asiakkaan prosesseissa tuottamaan, muistutti Maria Leinonen puheenvuorossaan ja kehotti edelleen pohtimaan, miten kieliteknologiat voivat tehostaa kielipalvelujen tuotantoa.

Käännösalalla tulevaisuuden kieliteknologioilla viitataan tyypillisimmin konekääntämiseen. Aivan viime aikoina sen kehitys onkin ottanut aimo harppauksen, kun Google julkaisi uusimman, neurokonekäännöstekniikkaa käyttävän Translate-ohjelmistonsa. Uuden menetelmän avulla virheiden määrää on voitu vähentää jopa 85 prosenttia palvelun tärkeimmissä kielipareissa.

Kelvollisia konesuomennoksia saamme vielä odottaa. Teknologia voi kuitenkin tuottaa käännöspalveluissa arvoa myös muilla tavoin, kuten kuromalla kiinni eri työvaiheissa esiintyvää väljyyttä. Yksi esimerkki tästä on Translatumin automaattinen tilausjärjestelmä, jonka hyödyistä voi lukea artikkelista Translatumin sähköinen tilaus tuottaa aikasäästöä Differolle. Tilausjärjestelmä perustuu käännöstenhallintajärjestelmä Navitepiin, johon voi tutustua täällä.

 

Käännöstoimistojen palveluvalikoima monipuolistuu

Viestinnän digitalisoituminen on avannut käännösalan toimijoille uudenlaisia mahdollisuuksia. Asiakkailta tuleva kysyntä sekä kilpailuasetelmien tiivistyminen ohjaakin käännöspalveluiden tarjoajia ottamaan valikoimaansa uudenlaisia palveluita.

Käännös- ja kielialan osaaminen niveltyy luontevasti lähialojen, kuten verkkoviestinnän ja digimarkkinoinnin, palveluiden tuottamiseen. Seminaarin pääpuhujan Rudy Tirryn mukaan esimerkkejä käännöstoimistojen uusista palveluista voivat olla monikielisten sisältöjen hakukoneoptimointi sekä verkkosivujen ja muiden verkkopalveluiden sisällön hallinnointiin liittyvät tehtävät. Lisähyötyä asiakkaalle tuovat käännöstoimistojen laajat kansainväliset verkostot ja resurssit.

Palvellakseen asiakkaitaan mahdollisimman kattavasti myös Translatum tarjoaa käännösten hakukoneoptimointiin ja nettisivujen käännössisällön käsittelyyn liittyviä palveluita. Ja jos kaipaat jotain, mitä emme vielä tarjoa, ota yhteyttä – katsotaan, miten se parhaiten onnistuisi!

Tutustu blogiimme!

Translatumin blogissa jaamme näkemyksiämme käännösalan, kansainvälisyyden ja kielen ajankohtaisista ilmiöistä.

Tilaa blogiartikkelit sähköpostiisi