Kansainvälistä viestintää käännöstoimiston silmin

Käännöstoimiston kymmenen kysytyintä

Kirjoittaja Translatum Oy | 23.3.2015

Askarruttaako jokin kääntämiseen tai käännösten tilaamiseen liittyvä seikka? Tässä artikkelissa esittelemme käännöstoimisto Translatumin FAQ:n eli usein kysytyt kysymykset. Jos et löydä vastausta tältä sivulta, asiakaspalvelumme vastaa mielellään kysymykseesi.

Usein kysyttyä:

Mihin käännöksen toimitusaika perustuu?
Mitä käytätte hinnoitteluperusteena?
Mille kielille käännätte?
Miksi eri kielet ovat erihintaisia?
Missä muodossa käännettävät tekstit tulisi toimittaa?
Onnistuvatko nettisivukäännökset suoraan netissä?
Miksi kääntäjä kyselee käännökseen apua?
Kuinka paljon kääntäjä kääntää päivässä?
Miksi käännökseen sisältyy erillinen oikoluku?
Mitä miettiä valmiiksi ennen yhteydenottoa?

 

Mihin käännöksen toimitusaika perustuu?

Käännöksen valmistumisen ajankohtaan vaikuttavat

  • tekstin laajuus eli sen sanamäärä
  • tekstin vaativuus
  • työhön sopivan kääntäjän työtilanne tilaushetkellä.

Tekstin aihe ja erikoisala vaikuttavat käännöstyön vaativuuteen ja siten myös toimitusaikaan. Esimerkiksi lääketieteelliset tai sopimuskäännökset vaativat enemmän aikaa valmistuakseen kuin yleiskieliset tekstit.

Myös esimerkiksi ohjelmistotekstien kääntäminen vie suhteessa enemmän aikaa kuin juoksevasanaisten tekstikokonaisuuksien kääntäminen, koska kunkin tekstipalasen konteksti täytyy selvittää erikseen ja mahdolliset pituusrajoitukset tulee huomioida.

Hyvä käännös ei koskaan synny kiirehtien!

Miten Translatum hinnoittelee käännöspalvelunsa: sana-, rivi-, sivu-, liuska- vai tuntiveloituksen mukaan?

Käytämme käännöstöissä pääsääntöisesti sanaveloitusta. Käytössämme on myös minimiveloitus, jota sovellamme pieniin toimeksiantoihin.

Lähdekielen sanamäärään perustuva hinnanmuodostustapa on asiakkaalle kannattavin, koska se on täsmällisin keino määrittää käännettävän tekstin määrä ja käännöksen kustannus on selkeästi tiedossa etukäteen.

Tarjouskilpailuissa hinta kannattaa aina pyytää lähdekielen sanamäärän mukaan – näin ilmoitetut hinnat ovat vertailukelpoisia. 

Mille kielille Translatum tekee käännöksiä?

Käännämme käytännössä kaikille kielille.

Miksi eri kielten sanahinnat poikkeavat toisistaan?

Kyse on osittain tavanomaisista kysynnän ja tarjonnan laeista. Esimerkiksi joidenkin harvinaisten kielten osaajia on niin niukalti, että niiden kielten käännökset ovat hieman hintavampia kuin joidenkin yleisempien kielten käännökset.

Toisaalta myös kielen rakenteella on oma vaikutuksensa sanahintaan. Toisissa kielissä sama teksti saattaa rakenteellisista syistä rakentua lukumääräisesti vähemmistä sanoista kuin jossakin toisessa kielessä (esim. yhdyssanojen ja taivutusmuotojen takia). Tätä eroa kompensoidaan sanahinnassa. Lopullisen käännöstyön kokonaishinnassa eroa ei välttämättä kovin paljon ole, juuri erilaisten sanamäärien takia.

Missä muodossa käännettävä materiaali on paras toimittaa?

Kätevimmin ja nopeimmin tarjous- ja käännösprosessi hoituvat, kun lähdemateriaali toimitetaan tiedoston alkuperäisessä eli muokattavassa muodossa. Näitä ovat esim. doc(x), xls(x), ppt(x), html ja taittotiedostot.

Yleisesti käytössä oleva pdf-tiedostomuoto on hieman haastava tarjouksen laatimista ja kääntämistä ajatellen, etenkin jos kyse on skannatuista tai salasanasuojatuista tiedostoista. Pdf:issä tekstiin ei usein pääse suoraan käsiksi, ja silloinkin kun pääsee, käännetty tiedosto ei ulkoasultaan vastaa alkuperäistä tiedostoa – toisin kuin silloin, kun käännettäväksi on toimitettu esim. alkuperäinen taittotiedosto. Lisäksi muokattavia tiedostomuotoja käytettäessä asiakkaan on tarvittaessa helpompi tehdä käännettyihin tiedostoihin omia muutoksia toimituksen jälkeen.

Useimmiten pdf-tiedostojenkin kääntäminen on kuitenkin mahdollista, mutta siitä aiheutuu asiakkaalle yleensä hieman lisäkustannuksia. Näiden määrä riippuu tarvittavasta manuaalisesta käsittelystä, joka puolestaan määräytyy pdf-tiedoston rakenteen, pituuden ja ulkoasun mukaan.

Sen sijaan pdf:t ovat erinomaisia viitemateriaalina, koska niistä kääntäjä näkee tekstin asettelun ja kuvat.

Onnistuuko nettisivujen kääntäminen suoraan Internetissä?

Kyllä onnistuu, mutta kääntäminen tehdään silloin yleensä tuntityönä ja työ on hitaampaa kuin tekstin kääntäminen tiedostoon. Silloin myös tarvitsemme tunnukset käyttämäänne julkaisuohjelmaan.

Voimme kääntää Internet-sivut suoraan html- tai xml-tiedostoissa. Parasta olisi saada nämä tiedostot asiakkaalta, koska asiakas kuitenkin tuntee parhaiten sivuston rakenteen ja tietää, mitkä osiot tulee kääntää ja mitä taas ei. Usein sivuilla on esitteitä pdf-tiedostomuodossa ja uutisia tai muita nopeasti vanhenevia osioita, joiden kääntäminen ei välttämättä ole järkevää.

Miksi kääntäjä kaipaa käännökseen taustamateriaalia tai kyselee apua termeihin?

Hyvät käännökset syntyvät yhteistyönä asiakkaan kanssa. Paras käännöstulos saadaan, jos kääntäjien mahdollisiin kysymyksiin voidaan toimittaa vastaukset ja vastaajana toimii joku kyseisen aiheen hyvin tunteva henkilö.

Jotta kääntäjä pystyy valitsemaan sopivimmat termit ja tekstisisällöt käännökseen, on erittäin tärkeää, että hän ymmärtää, millainen tuote tai palvelu on kyseessä.

Kääntäjät ovat taitavia tiedonhakijoita ja hyödyntävät monipuolisesti Internetiä ja muita lähteitä. Lähtökohtaisesti asiakas on kuitenkin oman tekstinsä paras asiantuntija. Asiakasyrityksellä saattaa olla omaa erikoistermistöä, kuvia laitteesta tai jopa aiempia vastaavan tekstin käännöksiä sekä luonnollisesti oman alansa erikoistuntemusta. Tästä kaikesta on apua uutta käännöstä tehtäessä.

Hyvän kääntäjän tunnusmerkkejä on juuri se, että hän osaa kysyä neuvoa tarvittaessa.

Kuinka paljon kääntäjä kääntää päivässä?

Kääntäjä kääntää päivässä noin 2 000 sanaa. Käännösvauhtiin vaikuttavat muun muassa tekstin vaikeustaso sekä lähde- ja kohdekieli.

Käännöstoimisto Translatumissa kaikki käännökset oikolukee natiivi eli kohdekieltä äidinkielenään puhuva kieliammattilainen. Kielentarkistaja oikolukee noin 8 000 sanaa päivässä.

Miksi käännökseen sisältyy erillinen oikoluku?

Vaikka kääntäjät toki ovat kielen ammattilaisia itsekin, toisen kieliasiantuntijan tekemä tarkistus tuo lopputulokseen lisäarvoa, kun teksti käy toisenkin silmäparin alla ja sen sopivuus tarkoitukseensa varmistetaan. Kielentarkistajan osaaminen täydentää kääntäjän vahvuuksia, ja tarkistusvaihe tarjoaa mahdollisuuden esimerkiksi yhteiseen termipohdintaan.

Translatumin käännöstöissä oikoluku sisältyy hintaan. On kuitenkin mahdollista tilata käännös myös ilman erillistä oikolukua, jolloin käännös on hieman edullisempi. Tällainen raakakäännös on kuitenkin tarkoitettu lähinnä tilaajayrityksen sisäiseen käyttöön.

Mitkä asiat kannattaa miettiä valmiiksi ennen yhteydenottoa?

  • Millaista palvelua tarvitset? Käännöstä, tekstintarkistusta tai oikolukua vai kenties taittotyötä?
  • Mitkä ovat käännöstyön lähde- ja kohdekielet, eli mistä kielestä käännetään ja mihin kieliin?
  • Mikä on käännettävän tekstin aihealue ja tyyppi? Onko kyse sopimustekstistä, teknisestä huolto-ohjeesta vai kenties ravintolan ruokalistasta?
  • Kuinka laajasta työstä on kyse? Mikä on työn sanamäärä?
  • Mitkä ovat aikataulutoivomuksesi?
  • Mikä on käännettävän materiaalin tiedostomuoto? Jos et pysty lähettämään materiaalia nähtäväksemme, tieto materiaalin tiedostomuodosta auttaa.
  • Missä tiedostomuodossa tarvitset käännöksen takaisin?

Tutustu blogiimme!

Translatumin blogissa jaamme näkemyksiämme käännösalan, kansainvälisyyden ja kielen ajankohtaisista ilmiöistä.

Tilaa blogiartikkelit sähköpostiisi