Kansainvälistä viestintää käännöstoimiston silmin

Kissat, pässit ja pätevät käännöstermit

Kirjoittaja Translatum Oy | 25.1.2017

 

Kääntämisessä termeihin ja käsitteisiin on kiinnitettävä erityistä huomiota – useistakin syistä. Aivan omanlaistaan asiantuntemusta ja tiedonhakutaitoa tarvitaan käännettäessä erikoisalan tekstejä kielestä toiseen, mutta yleiskielisenkin tekstin käsitteiden kääntämisessä on näkökulmia, joita ei välttämättä heti tule ajatelleeksi.

 

viestinnän perusedellytys on ymmärrettävyys

Tekstin teema eli se, mistä aiheesta tekstissä puhutaan, rakentuu usein termien ja käsitteiden ympärille. Siksi ne ovat ymmärrettävyyden kannalta erityisen tärkeitä. Jos jokin tekstin avainkäsitteistä on käännetty yksiselitteisen väärin, koko tekstin merkitys jää pahimmillaan hämärän peittoon.

Sanakirjoista on toki käännettäessä apua, mutta niistäkään käännöstä ei auta valita umpimähkään. Vaikka sanalla forensic on muiden muassa merkitys ’oikeusopillinen’, forensic analysis ei suinkaan tarkoita oikeustieteellistä vaan rikosteknistä analyysia. Jos ensin mainittu käännös vieläpä päätyy otsikkoon, koko tekstin tulkinta lähtee hakoteille jo ensi metreillä. 

Entä sitten tämän kirjoituksen otsikko? Tekniikan termit voivat olla joskus maallikon näkökulmasta yllättäviäkin – esimerkiksi torninosturin vaunua kutsutaan ammattislangissa joskus kissaksi. Sitä vastoin puhtaasta käännösvirheestä oli kyse tapauksessa, jossa hydraulipumpusta puhuttaessa ram oli käännetty männän sijaan pässiksi.

 

Älä anna käännöksen nakertaa uskottavuutta

Pässiesimerkki on tietysti äärimmäinen. Kuitenkin myös pienemmän mittaluokan käännösvirheet tai epätäsmällisyydet voivat vahingoittaa yrityksen toimintaa rapauttamalla sen uskottavuutta.

Siksi on olennaista, että käännettäessä keskeiset termit tunnistetaan ja niille valitaan sopiva vastine. On esimerkiksi tiedettävä, milloin audit ei ole mikä tahansa tarkastus tai katselmus vaan määrämuotoinen arviointi, auditointi. Ja huomattava, että junassa brake shoe ei olekaan jarrukenkä, vaan jarrutönkkä.

Yrityksen viestinnän on vakuutettava asiakkaat siitä, että sen edustajat tietävät, mistä puhuvat. Siksi on tärkeää varmistaa, että asioista käytetään alalle vakiintuneita nimityksiä kaikessa ulospäin tarkoitetussa viestinnässä, myös käännösteksteissä. 

 

Löytyvätkö tekstisi netistä?

Useimmat yritykset ja tuotteet ovat epäilemättä verkossa – mutta löytyvätkö ne sieltä niillä hakusanoilla, joita potentiaaliset asiakkaat hakukoneeseen naputtelevat?

Löydettävyyden varmistamiseksi on hyvä, jos esimerkiksi verkkokaupan tuotekuvauksia käännettäessä suodaan ajatus tai pari myös sille, millaisia sanoja asioista oikeassa elämässä käytetään. Vaikka työkalun virallinen nimitys sanakirjan mukaan on ruuvitaltta, käytännössä sitä kutsutaan tavallisemmin ruuvimeisseliksi.

Toisaalta valittaessa glove-sanan käännösvastinetta työvaateaiheiseen tekstiin voidaan miettiä, etsisikö työmies tai -nainen käsiensä suojaksi todennäköisimmin käsineitä, sormikkaita, hansikkaita vaiko ehkä hanskoja.

Verkkosivukäännöksiä voidaan myös hakukoneoptimoida kääntämisen yhteydessä; jos asia on ajankohtaista, kysy lisää.

 

Kielenkäyttö brändinrakentajana

Synonyymien eli useiden samaa tarkoittavien sanojen käyttö voi verkkotekstien tapauksessa parantaa löydettävyyttä. Joskus kuitenkin yhtenäistä yritys- tai tuotekuvaa halutaan rakentaa kaikilla rintamilla, myös kielenkäytön ja sanaston tasolla. Silloin karsitaan variaatiota ja pyritään johdonmukaisuuteen. Systemaattisesti tehtynä tämä voi tarkoittaa tyylioppaiden ja termistöjen luomista.

Trendikkyyttä tavoitteleva aamiaistuotteita markkinoiva yritys voi esimerkiksi linjata, että sen tuotetta kutsutaan kaikissa yhteyksissä granolaksi eikä muromysliksi, vaikka kyseessä on käytännössä sama asia.

Yksittäisten termien sijaan viestintäohjeissa voi myös painottua yleisen äänensävyn huomioiminen. Jos yritys haluaa esiintyä helposti lähestyttävänä, sen käyttämän kielen on oltava rentoa. Silloin vaikkapa sanan web luonteva suomennos on netti tai joskus verkko, harvemmin WWW tai Internet.

 

Miten varmistaa oikeat käännöstermit?

  • Käytä ammattikääntäjää! Hän pystyy arvioimaan pätevästi, millainen termi mihinkin yhteyteen kannattaa valita.
  • Kun käännöksiä tehdään toistuvasti, varmista että työssä hyödynnetään käännösmuisteja. Se auttaa ylläpitämään yhtenäisyyttä tekstien sisällä ja välillä.
  • Tee yhteistyötä kääntäjän kanssa, jos hän ottaa yhteyttä tarkistellakseen käännöstermien sopivuutta. Yhteistyö takaa parhaat tulokset.
  • Jos organisaatiosi on laatinut tyyliohjeita tai sanastoja, ne kannattaa mahdollisuuksien mukaan antaa tiedoksi myös kääntäjälle. Myös vapaamuotoisempi ohjeistaminen kannattaa.

Tutustu blogiimme!

Translatumin blogissa jaamme näkemyksiämme käännösalan, kansainvälisyyden ja kielen ajankohtaisista ilmiöistä.

Tilaa blogiartikkelit sähköpostiisi