Kansainvälistä viestintää käännöstoimiston silmin

Toimiiko tekstisi myös käännettynä?

Kirjoittaja Translatum Oy | 16.5.2016

Jos kaunokirjallisen tekstin kirjoittaminen on taitolaji, niin on myös toimivien työelämän tekstien tuottaminen. Kun asiakirjoittamisen muihin vaatimuksiin ynnätään vielä se, että tekstin täytyy olla tehokkaasti käännettävissä muille kielille, vaativuus kasvaa entisestään. Kuitenkin jos tekstiä laadittaessa tiedetään sen päätyvän vielä kääntäjänkin työpöydälle, asia kannattaa ehdottomasti huomioida.

Sellaisenaan toimivan tekstin ja hyvin käännettäväksi taipuvan tekstin ominaisuudet ovat monilta osin samanlaisia, mutta paikoin kriteerit ovat erilaiset – etenkin, kun kyse on luovasta kielenkäytöstä ammentavasta tekstilajista, kuten mainoksesta. Tässä ja seuraavassa artikkelissamme pohdimme sitä, miksi työelämän tekstien käännettävyydellä on merkitystä ja mihin käännettäväksi tarkoitettua tekstiä tuotettaessa kannattaa kiinnittää huomiota.

Kaukonäköinen kirjoittaja katsoo käännettävyyteen

Viestinnällä on aina jokin tavoite: esimerkiksi käyttöohjeen tarkoitus on ohjata tuotteen oikeaan ja turvalliseen käyttöön, markkinointitekstin tavoitteena taas on myydä vastaanottajalle tuotteita, palveluita, ajatuksia tai ideoita. Kukin teksti suunnitellaan niin, että sen sisältö ja ilmaisutapa tukevat tämän tavoitteen saavuttamista.

Niin kauan kuin viestitään omalla äidinkielellä tai muulla kielellä, jota osataan hyvin, kirjoittajalla tai tämän edustamalla organisaatiolla on kaikki mahdollisuudet kontrolloida sitä, että teksti vastaa sille asetettuja tavoitteita. Tällöin vaikka teksti hankittaisiin ostopalvelunakin, julkaisija pystyy itse tarkistamaan, täsmentämään, hiomaan ja hienosäätämään sitä sävyjä ja sivumerkityksiä myöten.

Mutta kun kyse on kielestä, jota ei itse hallita, on ohjakset uskottava toisten käsiin.

Jos teksti on tarpeeksi tärkeä kirjoitettavaksi ja käännettäväksi, sen sanoman välittyminen on liian tärkeää jätettäväksi sattuman varaan. Lopputulokseen voi vaikuttaa ensinnäkin valikoimalla tarkoin, kenelle luottaa tekstinsä käännettäväksi. Sen lisäksi kannattaa suoda ajatus tai pari tekstin käännettävyydelle jo sitä laadittaessa. Näin varmistetaan, että myös käännettynä teksti sanoo sen ja vain sen, mitä alun perin on ollut tarkoituskin sanoa.

Merkitystä on toisaalta myös sillä, miten tehokkaasti teksti voidaan kääntää. Se tarkoittaa esimerkiksi kääntämisen nopeutta ja sujuvuutta. Näihinkin asioihin voidaan vaikuttaa jo tekstin tekemisen vaiheessa.

Mistä hyvä käännettävyys muodostuu?

Siihen, miten hyvin tai huonosti yksittäinen tekstisisältö toimii käännettäessä, voi vaikuttaa useilla eri tasoilla ja tavoilla:

  • tyyli ja tapa, jolla kieltä käytetään (esim. abstrakti vai konkreettinen)
  • virkkeiden ja lauseiden selkeys ja pituus
  • termit, käsitteet ja muut sananvalinnat
  • kappalerakenne ja muu tekstin rakenne
  • ulkoasu ja muotoilut
  • ohjeiden ja viitemateriaalien mukaan liittäminen.

Yleisesti ottaen käännettävyyteen pätevät nyrkkisäännöt ”vähemmän on enemmän” ja ”yksinkertaisuus on valttia”. Tämä näkyy esimerkiksi niin, että vaikka tietyissä tekstilajeissa synonyymien käyttö voi tuoda tekstiin toivottua vaihtelua, käännettäväksi tarkoitetussa tekstissä liiallista variointia kannattaa välttää.

Pelkistämiseen kehottavilla yleisohjeilla tavoitellaan ymmärrettävyyttä ja yksitulkintaisuutta. Varsinaisen tekstin ulkopuolisiin asioihin eli ohjeisiin ja viitemateriaaleihin ne eivät päde; niiden suhteen ei pidä pihistellä.

Syvemmälle tekstin käännettävyyteen vaikuttaviin asioihin pureudumme seuraavassa artikkelissamme nimeltä Näin kirjoitat hyvin kääntyvää tekstiä – tutustuthan myös siihen.

Tutustu blogiimme!

Translatumin blogissa jaamme näkemyksiämme käännösalan, kansainvälisyyden ja kielen ajankohtaisista ilmiöistä.

Tilaa blogiartikkelit sähköpostiisi