Kansainvälistä viestintää käännöstoimiston silmin

Työelämän uudet tavat ja tahti vaativat käännösalan työkaluilta uudistumista

Kirjoittaja Translatum Oy | 21.6.2016

Työn luonne on muuttunut, kun etätyö ja muu itsenäinen työskentely on käännösalallakin yhä yleisempää. Toisaalta alalla on tarvetta parantaa tehokkuutta, mikä näkyy esimerkiksi paineina toimittaa käännökset yhä nopeammin. Muun muassa nämä asiat haastavat voimakkaasti perinteiset tavat hoitaa käännösprojekteja.

haasteet_w.jpghaasteet_w.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edellä mainitut seikat ovat selkeästi havaittavissa käännöstoimistojen arjessa, ja asia on nyt todettu myös käännösteknologiayritys SDL:n tuoreessa Translation Technology Insights -tutkimusraportissa. Kyseisessä tutkimuksessa kartoitettiin käännösalan ammattilaisten näkemyksiä alan teknologisen kehityksen suunnista.

TTI-raportin mukaan neljä viidestä tutkimuskyselyn vastaajasta osallistuu etätyönä toteutettaviin käännösprojekteihin. Toisaalta 70 %:lla on kokemusta siitä, että käännökset tarvitaan käyttöön aiempaa nopeammin. Tämä puolestaan voi tarkoittaa sitä, että laajat tekstikokonaisuudet on jaettava pienempiin osiin, jotta useampi kääntäjä voi työstää käännöstä samaan aikaan.

Käännöstoimisto Translatumissa nämä kehityssuunnat on tunnistettu jo useita vuosia sitten. Translatumissa onkin siirrytty lähes kokonaan käyttämään pilvipohjaista käännöstyökalua, joka perinteisiin käännöstyökaluihin verrattuna soveltuu paremmin nykyaikaisiin työn tekemisen tapoihin ja tarpeisiin.

Pilviratkaisu helpottaa kääntäjien ja käännöksiä koordinoivien henkilöiden yhteistyötä, koska sen ansiosta käännösmuisti on aina ajan tasalla ja kaikkien asianomaisten käytettävissä riippumatta siitä, missä ja milloin kukin työtään tekee. Toisaalta laajat mutta kiireiset käännöstoimeksiannot ovat aiempaa varmemmin toimitettavissa: työn jakaminen useamman kääntäjän kesken onnistuu luotettavammin, koska muisti päivittyy automaattisesti ja reaaliaikaisesti käännöstyön edetessä.

Kun käännettävä kokonaisuus on tarpeen jakaa osiin, pilviratkaisun käyttäminen parantaa lopullisen käännöksen yhtenäisyyttä verrattuna perinteisiin paikallisesti käytettäviin käännöstyökaluihin, joita käytettäessä kääntäjät joutuvat työskentelemään toisistaan irrallaan. Rinnakkainen, mutta erillinen työskentely saattaa johtaa siihen, että samanlaisetkin tekstikohdat tulevat käännetyiksi usealla eri tavalla eikä sanastoa käytetä johdonmukaisesti.

Aiemmin mainitussa TTI-raportissa esiin nouseekin myös käännöksen laadun merkitys. Käännöksen tilaajan näkökulmasta erityisen tärkeä laadun tekijä on käytetyn termistön oikeellisuus, jota Translatumin käytössä oleva pilvipohjainen käännössovellus myös edistää. Sovelluksessa on integroitu termityökalu, joka ohjaa kääntäjää oikeiden termien valintaan.  Asiakas voi halutessaan itse luoda ja hallita käännöksiinsä liittyvää sanastoa sovelluksen sisällä. Tämä on hyvä vaihtoehto, koska asiakas on eittämättä itse omien tekstiensä ja aihepiiriensä paras asiantuntija.

Nykyisellään työelämä ja työskentelyn tavat ovat alituisessa muutoksessa, ja uusia teknologisia ja muita tarpeita nousee jatkuvasti. Siksi ei ole huono ajatus valita palveluntoimittajiaan niin, että ne pystyvät vastaamaan joustavasti näihin muuttuviin vaatimuksiin. Käännöspalveluiden toimittajana Translatum kehittää jatkuvasti konseptiaan ja sitä tukevia teknisiä ratkaisuja. Lue tästä kehitystyöstämme lisää artikkelista Translatum vie käännösprosessin pilveen.

Tutustu blogiimme!

Translatumin blogissa jaamme näkemyksiämme käännösalan, kansainvälisyyden ja kielen ajankohtaisista ilmiöistä.

Tilaa blogiartikkelit sähköpostiisi