Kansainvälistä viestintää käännöstoimiston silmin

10 vinkkiä sujuvaan suomentamiseen

Kirjoittaja Translatum Oy | 3.3.2015

Toimitko päätoimisena asiatekstikääntäjänä tai suomennatko tekstejä muun työsi ohessa? Kenties editoit toisten tekemiä käännöksiä? Tai ehkä sinua kiinnostaa muuten vain tietää, millainen on sujuva suomennos – tai ylipäätään sujuva teksti.

Käännöstyön ydintä on sisällön välittäminen, ja kielellinen ilmaisu voi joko tukea tai vaikeuttaa tuota viestin välittymistä. Tässä muutamia käytännön vinkkejä ja huomioita, joilla voi olla vaikutusta suomennoksen ymmärrettävyyteen ja sujuvuuteen.

1.  Malta yksinkertaistaa

Uskalla olla yksioikoinen. Yksinkertaista kieltä on helpompi lukea ja ymmärtää kuin monimutkaista. Käyttämällä helppoa, selkeää kieltä teet palveluksen tekstin varsinaiselle käyttäjälle – siis sen lopulliselle lukijalle.

Joskus käännös hakeutuu muotoonsa ilman tietoista valintaa: alkuteksti voi esimerkiksi ohjata käyttämään mutkikkaita substantiivirakenteita ja lauseenvastikkeita. Kielitaju ja ammattitaito kuitenkin auttavat muovaamaan monimutkaisesta alkutekstistä simppeliä suomea.

 

2.  Tiivistä

Mieti, mitä alkutekstissä halutaan sanoa, ja sano se suomeksi niin vähin sanoin ja helpoin rakentein kuin osaat. Jätä pois turhat sanat ja kiemurat.

Kun sanot lyhyemmin sen minkä voi sanoa lyhyesti, voit käyttää enemmän merkkejä siellä, missä asiasisällön selkeys hyötyy monisanaisuudesta.

 

3.  Käytä puhekielen rakenteita

Käytä rakenteita, jotka ovat puheesta tuttuja. Kotioloissa ei varmaankaan tulisi kehotettua näin:

Elintarvikkeiden säilymisen takaamiseksi varmista, ettet jätä jääkaappikokonaisuuden oviosaa auki.

Vaan pikemminkin tähän tapaan:

Laita jääkaapin ovi kiinni, ettei ruuat pilaannu!

Periaatteessa suomennoksissa tähdätään samaan, tietysti kirjakielen muotoja käyttäen. Vaikkei puhuttaisikaan arkisista asioista, ideaa voi silti hyödyntää.

Pää- ja sivulauseille perustuva teksti on melkein aina mukavampaa luettavaa kuin substantiivi-ilmauksista (kuten juuri -minen-muodoista) ja lauseenvastikkeista rakentuva teksti. Se etenee loogisemmin ja helpottaa syy-seuraussuhteiden hahmottamista.

 

4.  Lyhennä virkkeitä

Poimi ylipitkästä virkkeestä pääasiat ja kirjoita jokaiselle oma virke; käytä tässä yllä mainittuja kevyitä rakenteita. 

Ihmisen työmuisti on rajallinen, ja sen on helpompi käsitellä lyhyitä virkkeitä. Pitkiä rönsyjä seuratessaan lukija ehtii unohtaa, mistä aluksi puhuttiin. 15-sanainen virke on jo pitkähkö, yli 20-sanainen ylipitkä. Ei sanoja silti laskea tarvitse – seuraa vain intuitiotasi.

 

5.  Kuljeta juonta jouhevasti

Etenkin käännöstyökalun segmentoimassa tekstissä on tarpeen varmistaa, että teksti etenee luontevasti ja sidosteisesti. 

Lausetasolla olennaista on esittää asiat suomen kielelle ominaisessa järjestyksessä. Suomessa uusi asia tulee tyypillisesti lauseen loppuun ja tunnettu alkuun. Asian uutuusarvo riippuu siitä, mitä tekstissä aiemmin on käsitelty, joten vaikka kyse periaatteessa on lauseen sisäisestä asiasta, kokonaisuus vaikuttaa silti.

Kappaletasolla virkkeet on hyvä nivoa sidesanoja ja pronomineja käyttäen sujuvaksi, loogisesti eteneväksi kokonaisuudeksi. 

 

6.  Konkretisoi

Käännä niin konkreettisesti kuin kykenet. Esimerkiksi foreign matter voi vaikkapa laitteen puhdistamiseen liittyvissä ohjeissa olla likaa tai roskia. Ihmisen on helpompi hahmottaa asioita, jotka hän voi nähdä mielessään.

Toisaalta pitkälle menevien omien tulkintojen tekeminen voi olla turhan uskaliasta – parempi on pyytää alkuperäisen tekstin laatijaa valaisemaan tekstin tarkoitusta kuin arvailla omiaan.

 

7.  Kotoista tyyliä

Karsi amerikkalaishenkinen hehkutus pois markkinointitekstiä kääntäessäsi – tai ainakin laimenna ylisanoja suomalaiseen makuun sopiviksi. Vaikka tyyli alkutekstissä toimisikin, suomalaisesta se voi vaikuttaa vieraannuttavalta, epäuskottavalta, jopa naiivilta.

Älä siirrä mekaanisesti kaikkia alkutekstin henkilöpronomineja ja omistuspäätteitä suomennokseen. Suuri osa käännöksenmakuisuudesta tulee juuri tällaisesta ylisinuttelusta ja -meitittelystä. Sinämuotoa ei silti tarvitse kokonaan välttää, koska oikein käytettynä se on tehokas puhuttelukeino.

Vältä ilmeisimpiä anglismeja niin sanaston kuin rakenteidenkin tasolla.

 

8.  Käytä vakiintuneita sanoja

Käytä sanoja, jotka ovat vakiintuneet käyttöön – vaikkeivät ne olisikaan supisuomalaisia. Vaikka Kielitoimiston sanakirjassa sanotaan, että globalisaatio on yhtä kuin maapalloistuminen tai blogi on verkkopäiväkirja, älä käytä näitä suomennoksia, jos ja kun vierassana sopii yhteyteen paremmin.

Moni kielen ammattilainen on oppinut välttämään vierassanoja viimeiseen asti. Kuitenkin tärkeämpää kuin opettaa lukijalle suomen kielen säilymiseen liittyviä arvoja on varmistaa viestin välittyminen.

 

9.  Priorisoi tilanteen mukaan

Sujuvuus on erityisen tärkeää tiettyjen tekstilajien käännöksissä, esimerkiksi markkinointiteksteissä tai tiedotteissa. Ymmärrettäviä tulisi tietenkin olla kaikkien tekstien.

Kaikkien käännösten kieliasua ei ole tarkoituksenmukaista hioa aivan hienoimmalla viilalla. Esimerkiksi laajoissa teknisten laitteiden käyttöoppaissa isoimmat paukut kannattanee laittaa pikemminkin termien ja muun asiasisällön täsmällisyyteen kuin ilmaisun hienosäätöön.

Toisaalta usein kyse on enemmänkin asenteista kuin ajankäytöstä: kun asian sisäistää, se tulee selkärangasta. Eikä se koneenkäyttäjääkään varmaan häiritse, jos käyttöohjeet on kirjoitettu sujuvalla suomella. Priorisointi on silti tärkeä ja usein välttämätönkin taito – myös kääntämisessä.

 

10.  Täytä toimeksianto

Käännöksen tilaaja voi toisinaan haluta, että käännös vastaa alkuperäistä tekstiä lähes sanasanaisuuteen saakka. Tällainen sanatarkkuus on harvoin sitä, mitä sujuvuudella tarkoitetaan, minkä voi myös tilaajalle kertoa. Joskus tähän voi olla perustellut syyt, ja asiakkaan toiveet tulee toki kuulla: sitä, mitä tilataan, myös toimitetaan. 

Olennaista kuitenkin on, että silloin kun sujuvaa suomea nimenomaisesti toivotaan, tuohon tarpeeseen voidaan myös vastata.

 

Tutustu blogiimme!

Translatumin blogissa jaamme näkemyksiämme käännösalan, kansainvälisyyden ja kielen ajankohtaisista ilmiöistä.

Tilaa blogiartikkelit sähköpostiisi

Viimeisimmät artikkelit