Kansainvälistä viestintää käännöstoimiston silmin

7 syytä valita ammattikääntäjä

Kirjoittaja Translatum Oy | 27.8.2015

Tuttavani ystäväpiiriin on vakiintunut sanonta: ”Nyt on niin kiire, että ei ole aikaa oikaista.”

Lausahdus on peräisin eräältä automatkalta, jolla tuttavani ystävineen suuntasi hääjuhliin. Aikataulu oli tiukka, ja joku autokunnan jäsenistä ehdotti oikotietä, jonka piti lyhentää reittiä ja siten säästää aikaa. Valitettavasti onni ei ollut myötä, ja seurue eksyi oikoreitillään perinpohjaisesti. Perille päästiin lopulta paljon myöhemmin kuin jos oltaisiin pysytelty alkuperäisellä, varmaksi tunnetulla reitillä.

Oikaisuyritykset eivät yleisemminkään ottaen välttämättä johda toivottuun lopputulokseen. Vaikka riskien ottaminen voi joskus kannattaa, asiaa on syytä punnita sitä tarkemmin, mitä tärkeämmästä tilanteesta on kyse. Tämä pätee myös kääntämiseen ja käännöspalveluiden käyttöön.

Kun budjetti on tiukka, voi tuntua helpolta ja houkuttelevalta ajatukselta pyytää jotakuta sinänsä kielitaitoista tuttavaa tai henkilöstön jäsentä kääntämään liiketoimintaan liittyviä tekstejä. Miten vaikeaa kääntäminen lopulta voi olla?

Seuraavassa esittelemme seitsemän pointtia, jotka kääntävät vaa'ankielen käännösalan ammattilaisen suuntaan – ainakin silloin, kun ei ole varaa oikoa mutkia.

Lue myös: Miten valita käännöstoimisto tai muu käännöspalveluiden toimittaja?

 

1. Ammattikääntäjän aikataulu on täsmällinen ja ripeä

Kun kokenut kääntäjä saa tekstin nähtäväkseen, hän pystyy luotettavasti arvioimaan sen sisällön ja laajuuden perusteella, miten kauan sen kääntäminen käytännössä kestää. Jos aiempi käännöskokemus on vähäistä, tämä on vaikeaa, jollei suorastaan mahdotonta.

Ymmärrettävästi myös itse kääntäminen sujuu ammattilaiselta huomattavasti maallikkoa nopeammin. Paitsi että hänellä on kääntämiseen tarvittavat tiedot ja taidot selkärangassaan, hän pystyy hyödyntämään kääntämistä tehostavia apuvälineitä, kuten sanakirjoja, käännösmuisteja ja muita tiedonhakua tukevia työkaluja. Ja vaikka rutinoitumisella on monessa yhteydessä huono kalskahdus, ei voi kieltää, että tiettyjen toistuvien toimintojen automatisoituminen tehostaa työtä kuin työtä. 

 

2. Ammattikääntäjällä on ammattilaisen työkalut

Asiatekstejä työkseen kääntävät harvoin työskentelevät ilman minkäänlaista käännösohjelmaa. Siihen on syynsä. Käännöstyökalujen, kuten käännösmuistin, käyttö helpottaa ja nopeuttaa itse käännöstyötä ja toisaalta parantaa käännösten laatua edistämällä käännösratkaisujen johdonmukaisuutta.

Monet käyttävät myös erityisiä tarkistustyökaluja, joilla voidaan varmistaa esimerkiksi se, että luvut ja numerot toistuvat käännöksessä oikein – tällöin ei jää inhimillisen erehdyksen vaaraa, joka silmänvaraisesti tarkistettaessa on usein ilmeinen.

Käännösalan ammattilaiset ovat myös teknisesti osaavia ja käsittelevät tottuneesti erilaisia tiedostomuotoja, jolloin aikaa ei tuhraannu tarpeettomiin tiedostomuunnoksiin tai yleiseen ihmettelyyn.

 

3. Kääntäjän ammattietiikka suojaa asiakasta

Monet käännettävät tekstit sisältävät enemmän tai vähemmän luottamuksellisia tietoja. Siksi on tärkeää pystyä luottamaan siihen, etteivät tiedot lähde kääntäjältä eteenpäin, niin tarkoituksella kuin epähuomiossakaan.

Ammattikääntäjän etiikkaan kuuluu, ettei hän milloinkaan käytä työnsä yhteydessä tietoonsa tulleita asioita itsensä tai kenenkään muunkaan hyödyksi. Lisäksi käännöstoimistokääntäjät sekä toimistojen alihankkijoina toimivat freelancer-kääntäjät useimmiten allekirjoittavat kirjallisen salassapitosopimuksen, jossa he sitoutuvat pitämään tehtäviinsä liittyvät tiedot luottamuksellisina sekä huolehtimaan käännöksiin liittyvien aineistojen tietoturvasta.

 

4. Ammattilaisen käännöksessä faktat ovat kohdillaan

Suurin osa kääntäjistä erikoistuu kääntämään jonkin tietyn erikoisalan tekstejä. Kokeneen, osaavan kääntäjän käsittelyssä termit ja muu asiasisältö osuvatkin varmemmin kohdilleen kuin silloin, jos käännöksen tekee maallikko, vaikka tältä kielitaitoa ja kirjoitusvalmiuksia löytyisikin.

Joskus näkee ja kuulee kommentteja, joissa kritisoidaan jotakin tietyn käännöksen yksityiskohtaa, ja usein kommentoija uskoo kykenevänsä itsekin tekemään pätevämmän käännöksen. Voihan näinkin joissakin tilanteissa olla, mutta kannattaa myös muistaa, että kyse on laajemmasta kokonaisuudesta. Kun huomio keskittyy johonkin pieneen yksityiskohtaan – joka sattuu usein kuulumaan läheisesti kritisoijan omaan kokemuspiiriin – jää usein huomioimatta kaikki se muu, mikä on käännetty hyvin ja asiantuntevasti. 

 

5. Ammattimainen käännös ei näytä käännökseltä

Aina ei käännökseltä vaadita ehdotonta sujuvuutta, mutta aika usein se on olennaista. Käännöksiä tilaavan onkin hyvä oppia tunnistamaan sujuvuus tai sen puute ja tietää, mistä sujuvia käännöksiä voi olettaa saavansa.

Etenkin netissä voi törmätä käännösteksteihin, joiden kääntäjän voi päätellä kohdekielen syntyperäiseksi puhujaksi, mutta joiden kielenkäyttö on kuitenkin huomattavan epäluontevaa. Tällainen vaikutelma syntyy helposti silloin, kun tekstiä käännetään sanasta sanaan pohtimatta tarkemmin, miten lähtötekstin asiat voitaisiin sanoa nimenomaan kohdekielelle ominaisella tavalla.

Esimerkkejä tällaisesta sanasanaisesta kääntämisestä voi löytää muun muassa teksteistä, jotka on käännetty joukkoistamista (crowdsourcing) hyödyntäen. Siinä käännöksiä tekevät vapaaehtoispohjalta tavalliset ihmiset, joilla harvemmin on käännösviestinnän koulutusta tai ammattikokemusta. Sellaista ei useimmiten ole myöskään niillä toimittajilla, jotka muokkaavat vieraskielisistä lähteistä peräisin olevaa sisältöä verkkolehtien artikkeleita varten. Niissä tapaakin usein samantyyppistä hyvin kirjaimellista käännöstyyliä.

Kun kääntämiseen käytetään osaavaa ammattilaista, tuloksesta ei paista läpi, että kyse on käännöksestä, eikä sen editoimiseen julkaisukelpoiseksi tarvitse käyttää tuntikausia. 

 

6. Ammattilainen uskaltaa arvioida myös lähtötekstiä

Joskus käännettävät tekstit on kirjoitettu niin, että ne on mahdollista tulkita useilla eri tavoilla. Toisinaan – varsinkin jos tekstin kieli on muu kuin kirjoittajan äidinkieli – oikean tulkinnan tavoittelussa on katsottava kirjaimellisten sananvalintojen ja jopa kieliopin yli. Kääntäjän onkin tunnettava lähtökieli niin hyvin, että hän pystyy arvioimaan, milloin tämä on tarpeen.

Lähtötekstin kyseenalaistaminen vaatii kääntäjältä ammatillista itseluottamusta, jottei hän päätyisi ns. helppoon ratkaisuun eli kirjaimelliseen käännökseen, joka ei välttämättä tuota sisällöllisesti tarkoituksenmukaista lopputulosta. Kokenut kääntäjä tunnistaa nämä mahdolliset kompastuskohdat ja oman harkintansa mukaisesti joko tekee oikeaksi päättelemänsä käännösratkaisun tai kysyy asiakkaalta lisäselvennystä kyseiseen tekstikohtaan.

 

7. Kääntäjä on myös kielenhuollon asiantuntija

Sosiaalisen median ja blogien tekstit sekä muut tyyliltään epäviralliset tekstilajit ovat ehkä totuttaneet ihmiset kieliasultaan viimeistelemättömän tekstin lukemiseen. Silti – tai juuri siksi – on olennaista, että tärkeät tekstit ja asiakirjat olisivat paitsi sisällön myös tyylin, kieliopin ja oikeinkirjoituksen osalta loppuun saakka hiottuja.

Jo kääntäjän koulutukseen sisältyy kohdekielen kielenhuollon opintoja, ja varsinaisessa työssä kielenhuolto-osaaminen karttuu entisestään. Esimerkiksi suomeen päin kääntävän on tunnettava suomen kielen oikeinkirjoitus viimeistä piirtoa myöten ja tiedettävä, mistä lähteistä etsiä ajantasaista kielenhuoltotietoa. Suomentamiseen kuuluukin olennaisena osana suomen kieleen liittyvien taitojen ja tietojen ylläpitäminen ja jatkuva kehittäminen.

Pelkästään kouluaikoina äidinkielentunneilla opittu ei siis välttämättä enää kanna, kun teksteistä on tarve tehdä harkitun huoliteltuja – etenkään, jos huomio on taannoin tahtonut karata puisevista pilkkusäännöistä mielenkiintoisempiin aiheisiin. 

 

Asiaa voi ajatella näin:

Meistä jokainen osaa varmasti valmistaa munakkaan, mutta kyllähän se maistuu ja näyttää huomattavasti paremmalta Hans Välimäen valmistamana. Samalla tavoin kääntäjä on oman alansa ammattilainen, ja kääntäminen on hänen ydinosaamisaluettaan. Joskus kotitekoinen riittää, joskus tarjolle halutaan laittaa parempaa.

 

 

miksi_ammattikaantaja.jpg

 miksi_ammattikaantaja.jpg

Tutustu blogiimme!

Translatumin blogissa jaamme näkemyksiämme käännösalan, kansainvälisyyden ja kielen ajankohtaisista ilmiöistä.

Tilaa blogiartikkelit sähköpostiisi

Viimeisimmät artikkelit