Kansainvälistä viestintää käännöstoimiston silmin

Laatukäännöksellä voi erottautua

Kirjoittaja Translatum Oy | 12.11.2013

Kansainvälistymisen myötä yhä suurempi osa katseemme tavoittavista teksteistä on käännetty äidinkielellemme jostakin muusta kielestä. Käännöksiä ovat esimerkiksi monet kirjat, television tekstitykset, lehtiartikkelit, tiedotteet, mainokset, verkkosivut, käyttöohjeet, ohjelmistojen tekstit, käyttöehdot ja sopimukset.

Kun tekstejä, käännöstarpeita ja kääntäjiä – joista osa ei prosessoi sanoja vaan bittejä – on monenlaisia, on selvää, että lopputulosten laatu vaihtelee.

Jotkut uskovat, että nykyihminen on niin tottunut näkemään kaikenlaista käännösjälkeä, ettei enää osaa tai välitä kiinnittää huomiota käännösten laatueroihin. Heidän arvionsa mukaan rima on siis pysyvästi laskenut.

Kun kilpailu on kovaa ja tehokkuuspaineet suuret, voi  edellä esitetty näkemys houkuttaa nostamaan käännöksen hinnan kaiken muun ylittäväksi ykköskriteeriksi. Asiaa voi kuitenkin katsoa toisestakin näkökulmasta: laadukas käännös voi olla yritykselle olennainen kilpailutekijä, johon kannattaa panostaa.

Hyvä käännös tukee yrityksen tavoitteita

Yrityksen menestymisen kannalta tuotteen laatu ja hinta ovat kriittisiä tekijöitä – mutta ne eivät silti yksin ratkaise kaikkea. Olennaista on myös se, millainen kuva asiakkaalle tuotteesta tai yrityksestä muodostuu. Tätä kuvaa rakennetaan viestinnän avulla, nykypäivänä usein käännösviestinnän.

Menestyjät ovatkin oivaltaneet, että sen sijaan, että viestinnässä käytettäviltä teksteiltä vaadittaisiin vain välttämättömin, ne kannattaa nivoa osaksi yrityksen kokonaisvaltaisia strategisia tavoitteita.

Jos yritys haluaa esiintyä uskottavana ja luotettavana toimijana, myös sitä edustavan tekstin täytyy olla asiantuntevaa ja luottamusta herättävää. Jos tuotteelle halutaan rakentaa laadukasta imagoa, sitä ympäröivän viestinnän on kaikilta osin tuettava tätä pyrkimystä.

Mitä tärkeämmästä tavoitteesta on kyse, sitä enemmän on syytä panna paukkuja myös käännettyyn viestintään.

Käännös voi vakuuttaa – mutta myös karkottaa

Yrityksen edun mukaista on puhutella paikallisia asiakkaita kaikissa laatimissaan materiaaleissa. Jos siihen ei pyritä, se on kuin luovutusvoitto kilpailijoille jo lähtöviivalla.

Huoliteltu kielioppi ja oikeiden termien käyttö ovat laadukkaan käännöksen itsestään selviä tunnusmerkkejä. Tärkeää on kuitenkin myös se, miten luonnolliselta teksti ja siinä käytetty kieli kohdekulttuuriin kuuluvan lukijan silmissä vaikuttavat.  

Esimerkiksi markkinointi- ja myyntimateriaaleissa lokalisoitu, luonteva kielenkäyttö valaa lukijaan usein tiedostamatontakin tuttuuden ja turvallisuuden tunnetta, joka on välttämätön esimerkiksi ostopäätöksen tekemiseksi. Liian selkeästi käännökseksi tunnistettava teksti sitä vastoin vieraannuttaa ja voimistaa riskin tunnetta.

Käännöksellä voi olla oma roolinsa myös tuotteen käyttökokemuksen luomisessa.

Laki vaatii, että tuotteen mukana pitää antaa omakieliset käyttö-, huolto- ja hoito-ohjeet, jos niitä tuotteen käyttöön tarvitaan.  Pelkkä lain kirjaimen nimellinen täyttäminen ei kuitenkaan riitä. Jos tuotteen hankkinut asiakas kokee käyttöohjeen olevan kehnosti käännetty, kenties jopa käsittämätön, hän väistämättä viisastuu virheestään eikä osta enää saman valmistajan tuotetta.  Sen sijaan selkeä ja hyödyllinen käyttöohje saattaa toimia jälkimarkkinointina, tapana sitouttaa asiakasta yritykseen jatkossakin.

Hämmentävämpikin ohjekäännös voi todistettavasti erottua joukosta ja toimia hetken hupina sosiaalisessa mediassa. Tosin tällaisen julkisuuden tarkoituksenmukaisuutta voi miettiä!

Laatu tulee asiantuntemuksesta

Ammattitaitoisella kääntäjällä on kielioppiin ja sanastoon liittyvän osaamisen ohella myös hyvä kielitaju. Esimerkiksi mainostekstit perustuvat usein sanaleikkeihin tai sanontoihin. Niitä ei käy kääntäminen sanasta sanaan, vaan kääntäjän on tunnistettava ne ja osattava tehdä ratkaisuja, jotka toimivat kohdekielessä ja -kulttuurissa.

Hyvä kääntäjä on myös tyylitietoinen. Eri kulttuureissa saatetaan käyttää hyvinkin erilaisia kielellisiä tyylejä esimerkiksi tuoteominaisuuksien kuvailussa. Joissakin kulttuureissa on tyypillistä käyttää liioittelua, superlatiiveja ja ylisanoja ja ylistää tuotetta vaikkapa  ”jännittäväksi”, ”mullistavaksi” tai ”kaikkien aikojen tehokkaimmaksi” . Jos kääntäjä tietää kohdekulttuurissa arvostettavan asiapitoisempaa kuvailua, hän voi sävyttää tekstiä hieman hillitymmin sanakääntein.

Jos siis mielit lunastaa laatukäännösten tuoman kilpailuedun, varmista, että valitset käännöksillesi ammattitaitoisen tekijän. Tässä voit käyttää apunasi esimerkiksi opastamme, josta saat käytännönläheisiä vinkkejä käännöstoimiston valintaan.

 

8 vinkkiä käännöstoimiston valintaan

Tutustu blogiimme!

Translatumin blogissa jaamme näkemyksiämme käännösalan, kansainvälisyyden ja kielen ajankohtaisista ilmiöistä.

Tilaa blogiartikkelit sähköpostiisi

Viimeisimmät artikkelit