Kansainvälistä viestintää käännöstoimiston silmin

Millainen on kansainvälistyvän yrityksen kielistrategia vuonna 2014?

Kirjoittaja Translatum Oy | 9.12.2013

Yhä vuonna 2014 kansainväliseen liiketoimintaan pätevät Saksan entisen liittokanslerin Willy Brandtin sanat:

”Jos minulla on teille jotakin myytävää, puhun kernaasti teidän kieltänne – aber wenn du mir etwas verkaufst, dann muβt du Deutsch sprechen” (mutta jos te tahdotte myydä jotakin minulle, teidän on puhuttava saksaa).

Kansainvälisyys voi olla olennainen osa yrityksesi alkuperäistä toimintaideaa, tai sitten kotimarkkinoilla vallitseva kysynnän vähäisyys on saattanut innoittaa suuntaamaan globaaleille markkinoille. Yhtä kaikki tärkeää on, että yrityksen toimintoja ohjaa suunnitelmallisuus.

Yritysten johdossa laaditaan ja viilataan monenlaisia strategioita. Joskus kuitenkin unohdetaan, että kansainvälisille markkinoille tähdättäessä myös monikielisyys ansaitsee oman strategiansa. Se on näinä aikoina murheellinen unohdus, sillä EU:n tilastojen mukaan yritys, jolla on toimiva kielistrategia, yltää parempaan vientimyyntiin kuin ilman sitä toimiva.

Jos kohta tuotteen tai palvelun ei voida luottaa myyvän itse itseään kotimarkkinoillakaan, kansainvälisille vesille luovittaessa karikot ovat vielä suurempia. Toimiva kielistrategia auttaa yritystä ehkäisemään kielen ja kulttuurin muodostumista myynnin esteeksi.

Mistä hyvä kielistrategia sitten rakentuu? Lue alta tai katso samat tiedot tiiviimmässä kuvamuodossa.

Huolehdi henkilökunnan kieliosaamisesta

Kun rekrytoit työntekijöitä, kiinnitä huomiota heidän kielitaitonsa monipuolisuuteen. Kenties voit palkata syntyperäisiä kielenpuhujia, jotka tuovat yritykseen paitsi kielietua myös arvokasta tietoa muista kulttuureista.

Järjestä tarvittaessa kieltenopetusta myynti- ja neuvottelutiimeille. Varmista, että kieltenopiskeluohjelmia, sähköisiä sanakirjoja ja erikoissanastoja on kaikkien niiden käytössä, jotka niitä tarvitsevat.

Käännätä kaikki tarvittavat tekstit ­­­–
suunnitelmallisesti ja ajoissa

Huolehdi, että kaikki olennaiset tekstit käännetään. Tekstimateriaalin tarjoaminen asiakkaan tai liikekumppanin omalla kielellä voi olla ratkaisevaa liikesuhteen syntymiseksi.

Käännättäminen on sitä tärkeämpää hoitaa ajoissa, mitä kriittisemmästä tekstistä on kyse tai mitä laajemman lukijakunnan se saa (esim. tarjous- tai sopimusasiakirjat; verkkosivut). Tällöin tekstille löytyy todennäköisemmin aihepiiriin perehtynyt kääntäjä ja yksityiskohtien hiomiseenkin riittää aikaa, toisin kuin kiireen ollessa punahehkuinen.

Laadi monikielisiä sanastoja ja tyyliohjeita

Keskeiset termit sisältävä monikielinen sanasto helpottaa ja nopeuttaa kääntämistä ja vähentää virheitä. Hyvin toteutettu sanastotyö myös pienentää lokalisointiin liittyviä kustannuksia joidenkin arvioiden mukaan jopa 20 prosenttia.

Yrityksen tyyliohjeistuksen tarkoituksena on ohjata kääntäjän tai kirjoittajan kielellisiä valintoja silloin, kun kieli itsessään mahdollistaa useiden eri vaihtoehtojen käytön.  Niin tyyliohjeistus kuin sanastojenkin käyttö edistävät yhtenäisen yrityskuvan luomista.

Hyödynnä kieliteknologiaa

Sähköisten sanakirjojen ja sanastojen ohella teknologia tarjoaa apua myös varsinaiseen käännöstyöhön. Kun käännettäessä käytetään siihen tarkoitettua työkalua, kaikki käännetyt sanat ja lauseet tallentuvat käännösmuistiin.

Tästä on monenlaista hyötyä: käytetty sanasto ja tyyli säilyvät yhtenäisinä, ja jos teksteissä on toistuvia osia, myös kustannukset pienenevät, kun samoja tekstejä ei tarvitse kääntää kerta toisensa jälkeen uudelleen.

Huomioi lokalisointitarve jo tekstejä tuotettaessa

Tarve tekstien kääntämiseen kannattaa huomioida jo niitä kirjoitettaessa, etenkin kun yrityksen toiminnan luonteeseen kuuluu, että tekstejä tuotetaan runsaasti.

Näin voi olla esimerkiksi silloin, kun yritys valmistaa tai myy lukuisia eri laitteita, joiden käyttöohjeet eroavat toisistaan vain tietyiltä osin. Tällöin tekstit kannattaa kirjoittaa mahdollisimman selkeiksi ja muotoilla toistuvat osiot mahdollisimman vakiomuotoisiksi. Lisäksi kaikki ylimääräinen on syytä karsia pois. Tämä palvelee niin yritystä kuin lopulta tekstin lukijaakin. 

Selkeys ja yksitulkintaisuus helpottavat ja nopeuttavat suuresti tekstin kääntämistä myös silloin, kun varsinaiselle tekstin vakioimiselle ei ole tarvetta.

Käytä ammattikääntäjiä ja -tulkkeja

Hoidettiinpa yrityksesi käännökset ja tulkkaukset sitten oman henkilöstön voimin tai ulkoistetusti, pidä aina huolta siitä, että tekijät ovat kokeneita ammattilaisia!

Epäammattimaiset käännökset voivat saattaa koko yrityksen ammattimaisuuden kyseenalaiseksi, vaikkei siihen olisikaan mitään todellista syytä.

Kun käännöstarpeet kasvavat:
harkitse käännöskumppanin käyttöä

Mitä laajempaa ja kansainvälisempää yrityksen toiminta on, sitä tarkemmin harkittu kielistrategian tulee olla. Kielivalikoiman kasvaessa käännöstyöt on todennäköisesti järkevää keskittää valikoidun käännöskumppanin tehtäväksi. Käännösten tarkistus ja hyväksyntä on silti syytä tehdä jatkossakin yrityksen sisällä, ja on tärkeää, että myös henkilöstö ymmärtää tämän merkityksen.

EU:n tutkimusten mukaan kielistrategian käyttöönotto kasvattaa yritysten liikevaihtoa pääsääntöisesti 16–25 prosenttia. Samaan aikaan niistä kustannuksista, joita yritykselle koituu matkalla menestyväksi kansainväliseksi toimijaksi, on käännösten osuus pienimmästä päästä. Tätä taustaa vasten panostus käännösviestintään on kansainvälistyvältä yritykseltä kannattava sijoitus tulevaisuuteen.

 

Lue lisää yrityksen kansainvälistymisestä

Lataa maksuton pikaoppaamme, jossa kerrotaan, miten kansainvälisen viestinnän suunnittelua ja toteutusta voi tehostaa.

Pikaopas kansainvälisen viestinnän tehostamiseen

Tutustu blogiimme!

Translatumin blogissa jaamme näkemyksiämme käännösalan, kansainvälisyyden ja kielen ajankohtaisista ilmiöistä.

Tilaa blogiartikkelit sähköpostiisi

Viimeisimmät artikkelit