Kansainvälistä viestintää käännöstoimiston silmin

Käännöstoimiston hinnasto – mikä kaikki siihen vaikuttaa?

Kirjoittaja Translatum Oy | 10.9.2014

Kun saat käännöstyöstä tarjouksen, saatat miettiä, mihin hinta perustuu ja miksi yksi käännös on erihintainen kuin toinen. Tämän artikkelin tarkoitus on purkaa käännöstoimisto Translatumin hinnanmuodostusta osiin ja esitellä, mitkä asiat siihen vaikuttavat.

Konkreettisimman käsityksen hinnoistamme saat pyytämällä tarjouksen verkkotilauslomakkeemme kautta.

Millä perustein työn laajuus arvioidaan?

Käännöstyön laajuutta ja siihen kuluvaa aikaa voidaan arvioida usein eri perustein. Alalla on käytössä ainakin sana-, sivu- ja rivimääriin perustuvia sekä työhön käytettävään aikaan perustuvia hinnoittelumuotoja.

Asiakkaalle kannattavin on lähdekielen sanamäärään perustuva hinnanmuodostustapa, koska se on täsmällisin keino määrittää käännettävän tekstin määrä ja käännöksen kustannus on selkeästi tiedossa etukäteen. Tarjouskilpailuissa hinta kannattaa pyytää lähdekielen sanamäärän mukaan – näin ilmoitetut hinnat ovat vertailukelpoisia. Translatumin käännöstyöt hinnoitellaan yleensä aina sanaperusteisesti. 

Sanaperusteinen laskenta mahdollistaa myös tarjous- ja tilausvaiheen automatisoinnin. Mitä pidemmälle työnkulkua voidaan automatisoida, sitä edullisemmalla hinnalla palveluja voidaan asiakkaalle tarjota.

Kielissä on eroja

Hinta muodostuu osaltaan myös sen mukaan, mistä kielestä mihin kieleen käännetään. Tähän vaikuttavat muun muassa tavanomaiset kysynnän ja tarjonnan lait. Esimerkiksi joidenkin harvinaisten kielten osaajia on niin niukalti, että niiden kielen käännökset ovat hintavampia kuin joidenkin yleisempien kielten käännökset.

Toisaalta myös kielen rakenteella on oma vaikutuksensa ilmoitettuun sanahintaan. Toisissa kielissä sama teksti saattaa rakenteellisista syistä rakentua lukumääräisesti vähemmistä sanoista kuin jossakin toisessa kielessä (esim. yhdyssanojen ja taivutusmuotojen takia). Tätä eroa kompensoidaan sanahinnassa. Kokonaishinnassa eroa ei välttämättä kovin paljon ole, juuri erilaisten sanamäärien takia.

Apuja käännösmuistista?

Jos asiakas on käännättänyt samantyyppisiä tekstejä aiemminkin ja tekstit on käännetty käännösmuistityökalua käyttäen, siitä voi muiden etujen ohella olla myös taloudellista hyötyä. Hinnan määrittämiseksi käännettävien tekstien sisältö analysoidaan tilausvaiheessa, jotta nähdään, miten paljon voidaan hyödyntää mahdollisia aiempia käännöksiä (ts. käännösmuistipankkia) ja miten paljon on tekstin sisäistä toistoa.

Käännösten kustannukset ovat sitä edullisemmat, mitä enemmän käännösmuistista löytyy vastaavuuksia. Myös sisäiseen toistoon perustuva alennus lasketaan portaittain sen mukaan, onko kyse esimerkiksi 85- vai 100-prosenttisesta toistosta.

Kielentarkistus vai ei?

Yksi käännöksen hintaan vaikuttavista tekijöistä on se, sisältyykö palveluun erillinen kielentarkistusvaihe vai ei. Translatumin käännöstöissä kohdekieltä äidinkielenään puhuva kieliammattilainen tarkistaa tekstin kääntämisen jälkeen.

Vaikka kääntäjät toki ovat alan ammattilaisia jo itsessään, toisen kieliasiantuntijan tekemä tarkistus tuo lopputulokseen lisäarvoa, kun teksti termeineen käy toisenkin silmäparin alla ja sen sopivuus tarkoitukseensa varmistetaan. Parhaimmillaan kääntäjän ja kielentarkistajan yhteispeli on dialogia, jossa yhteistyön arvo on enemmän kuin osiensa summa.

On kuitenkin mahdollista tilata käännös myös ilman erillistä oikolukua, jolloin käännös on hieman edullisempi. Tällainen raakakäännös on kuitenkin tarkoitettu lähinnä tilaajayrityksen sisäiseen käyttöön.

Aikataulua voi kiirehtiä mahdollisuuksien rajoissa

Käännöstoimisto Translatum toimittaa kaikki käännökset asiakkailleen viipymättä.

Joskus kuitenkin käännöstarpeet ilmenevät niin vauhdilla, että tavanomainen aikataulu, vaikka ripeäkin, ei ole riittävän nopea. Kiireellisissä tilauksissa ilta- ja viikonlopputyöt ovat mahdollisia aikataulun nopeuttamiseksi. Niistä aiheutuvista lisäkustannuksista sovitaan aina erikseen.

Lisäpalveluita sopimuksen mukaan

Käännösten ja kielentarkistustöiden lisäksi monet käännöstoimistot tarjoavat myös muita palveluita. Translatumista on tilattavissa muun muassa sanastotöitä, copyeditointia ja taittoa. Nämä oheispalvelut on hinnoiteltu erikseen hinnastossamme – nekin mahdollisimman pitkälle sanaperusteisesti, jotta kustannusten ennustettavuus säilyy.

Tutustu blogiimme!

Translatumin blogissa jaamme näkemyksiämme käännösalan, kansainvälisyyden ja kielen ajankohtaisista ilmiöistä.

Tilaa blogiartikkelit sähköpostiisi

Viimeisimmät artikkelit